Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Контакти


 Телефон за връзка с УМБАЛ Бургас: *7070

РЪКОВОДСТВО  
Изпълнителен директор д-р Бойко Миразчийски 894-701
Административен секретар 81-05-47, 894-700 dirmbal @ abv.bg
Факс 81-05-92
Телефон корупция 81-05-51
   
Зам.-директор д-р Стелиян Славов 81-05-61, 894-702,
Зам.-директор д-р Светлозар Георгиев 81-05-83, 894-703
Главна медицинска сестра 894-710
Психолог 894-981
   
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ  
Главен счетоводител Ани Бъчварова 81-05-58, 894-704
Зам.-главен счетоводител Гинка Колева 894-970
Счетоводство І-ва стая 81-05-98, 894-711
ІІ-ра стая 894-712
Каса изчислители 81-05-60, 894-706
Главен касиер 894-969
   
Специалист отчитане на труда Тереза Ганчева 894-713
Специалист отчитане на труда Радостина Андонова 894-713
   
АДМИНИСТРАЦИЯ  
Главен юрист Ирена Петкова 81-05-81, 894-989
Връзки с обществеността 894-980
Отдел „Човешки ресурси" 81-05-95, 894-707
Управител централен склад Тихомира Минкова 894-804
Управител склад медицински консумативи Златка Кисьова 894-722
Деловодство 894-720
Архив 894-724
Финансов контрольор 894-997
Експерт ЗБУР инж. Даниела Неделчева 894-998
   
Инструктор хранене Дора Христова 894-803
Здравен инспектор Мария Вътева 894-859
Гражданска защита Георги Андреев 894-998
Отдел за преводачески и асистънс дейности  056 830 769
Длъжностни лица за защита на личните данни dpo @ mbalburgas.com
056 894 997 056 894 716
   
КОМПЮТЪРНО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ  
Светлин Инджов - системен администратор  894-716
Теодор Ганчев - системен администратор  894-716
   
Отдел „Статистика" Невена Костова 894-913
Отдел „Статистика" Светла Гавраилова 894-974
   
ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ  
Началник технически отдел 894-717
Зам.Началник технически отдел маш.инж. Христо Василев 894-705
Ел. техници 894-887
Ел. техници 894-888
Климатици 894-889
ОВК 894-805
Кислородни техници 894-890
В и К 894-892
Топлотехници 894-894
Диспечер 894-882
Шофьори 894-883
Инв. контрол, стр.техник Стефан Карагьозов 894-723
   
СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ  
Началник отделение Д-р Здравка Инджова 894-727
Старша мед. сестра 894-728
   
РЕГИСТРАТУРА "СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ" 894-730
Терапевтичен кабинет 894-732
Педиатричен кабинет 894-882
Ортопедичен кабинет 894-879
Хирургичен кабинет 894-976
Консултативен кабинет 894-739
Клинична лаборатория 894-736, 894-856
Рентген 894-737
Ехограф 894-738
Шокова зала 894-900, 894-731
   
РЕГИСТРАТУРА „ПРИЕМ ПАЦИЕНТИ" 894-729
   
НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІІІ етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Стилияна Томова 894-748
Старша акушерка Добринка Попова 894-749
Лекарски кабинет 894-750
Лекарски кабинет 894-751
Акушерки интензивен сектор 894-752
Манипулационна поток 894-924
Медицински секретар 894-743
   
РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ І етаж хир. корпус  
Началник сектор Д-р Антонио Душепеев 894-740
Старша акушерка Руска Ганчева 894-741
І-ва Родилна зала 894-742
ІІ-ра Родилна зала 894-984
Интензивен сектор 894-985
Акушерска стая 1-ви етаж 894-977
Приемно родилно 894-923
Операционна родилна зала 894-746
Акушерска стая 3-ти етаж 894-747
Медицински секретар 894-925
   
ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ VІІ етаж хир.корпус  
Началник отделение д-р Радослав Горанов 894-753
Лекарски кабинет 894-757
Старша акушерка 894-754
Отделение 894-755
Абортен кабинет 894-756
Медицински секретар 894-758
   
РИСКОВА БРЕМЕННОСТ VІІ етаж хир. корпус  
Старши лекар Д-р Ромил Ангелов 894-757
Акушерки 894-759
   
ПЪРВО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІІІ етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Борис Ангелов 894-760
Лекарски кабинет 894-761
Ст.мед.сестра Магдалена Вълчева 894-762
Манипулационна-І-ви кърмачески сектор 894-763
Манипулационна-интензивен сектор 894-916
Медицински секретар 894-765
   
ВТОРО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІV етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Хрипсиме Каспарян 894-766
Лекарски кабинет 894-767
Старша мед. сестра Милена Димитрова 894-769
Медицински сестри 894-768
Ехокардиограф 894-915
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ІІ етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Антон Григоров 894-810
Старша мед.сестра Теодора Томова 894-806
Медицински секретар 894-807
Лекарски кабинет 894-808
І-ва зала 894-809
ІІ-ра зала 894-811
ІV-та зала 894-812
   
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  
Лекарски кабинет и мед.сестри 894-902
Барокамера 894-946
   
ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК /Операционни зали ІІ етаж хир. корпус/  
Началник отделение д-р Любомир Томов 894-964
Старша мед.сестра Жулияна Азова 894-850
Медицински сестри 894-846
І-ва зала ортопедия 894-840
ІІ-ра зала ортопедия 894-841
ІІІ-та зала АГ 894-842
ІV-та зала хирургия 894-843
V-та зала НХО 894-844
VІ-та зала урология 894-845
VІІ-ма зала очно отделение 894-848
ІХ зала лапароскопска 894-849
   
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус  
Началник отделение д-р Георги Мигаров 894-820
Лекарски кабинет І 894-828
Старша мед.сестра Илияна Баръмова 894-827
Медицински сестри сектор „В" 894-829
Медицински сестри сектор „Б" 894-834
Медицински секретар 894-823
   
ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус  
Началник отделение д-р Васил Керанов 894-821
Лекарски кабинет І 894-821
Старша мед.сестра  Петранка Видова 894-833
Медицински секретар 894-831
Медицински сестри сектор „А" 894-825
Медицински сестри сектор „Г" 894-822
   
КЛИНИКА  ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус  
Началник клиника проф. Валентин Василев 894-709
Лекарски кабинет 894-709
Старша мед. сестра Ваня Тончева 894-709
Медицински секретар  
Медицински сестри 894-986
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ V етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Николай Недев 894-794
Лекарски кабинет 894-965
Старша мед.сестра Таня Николова 894-795
Медицински сестри 894-796
Секретар 894-965
   

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ V етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Николай Миринчев 894-780
Лекарски кабинет 894-783
Медицински сестри 894-784
Медицински секретар 894-928
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ V етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Стоян Христов 894-800
Лекарски кабинет 894-798
Лекарски кабинет 894-903
Лекарски кабинет 894-799
Старша мед. сестра Деляна Щерева  
Манипулационна сектор „Б" 894-797
Манипулационна сектор „В" 894-802
Медицински секретар 894-801
   
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА V етаж хир. корпус
 
Началник отделение д-р Дияна Маринова 894-929
Старши рехабилитатор Дора Ангелова  
Рехабилитатори-кинезитерапия 894-909
Рехабилитатори-дежурни 894-905
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ІV етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Румен Мутавчиев 894-790
Старша мед.сестра Вилияна Кирова 894-786
Лекарски кабинет 894-787
Медицински сестри 894-789
Манипулационна 894-938
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УНГ БОЛЕСТИ VІІ етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Даниел Петков 894-791
Лекарски кабинет 894-792
Старша мед.сестра Иванка Овчарова 894-954
Аудиометричен кабинет 894-835
Медицински сестри 894-793
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ІV етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Веселин Русинов 894-770
Лекарски кабинет 894-771
Лекарски кабинет 894-930
Старша мед. сестра Яна Лулева  
Манипулационна „В" 894-773
Манипулационна „Б" 894-721
Интензивен сектор 894-772
Медицински секретар 894-988
   
ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА  ІV етаж хир. корпус  
Старши лекар д-р Соня Димитрова 894-778
Медицински сестри 894-917
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ VІ етаж тер. корпус  
Началник отделение д-р Кристилина Стефанова 894-837
Лекарски кабинет 894-839
Старша медицинска сестра Виляна Райкова 894-838
Медицински сестри 894-853
Медицински секретар 894-838
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ VІІ етаж тер. корпус  
Началник отделение д-р Велина Праматарова 894-898
Лекарски кабинет 894-851
Старша мед. сестра Даниела Христова 894-907
Медицински сестри 894-955
Медицински секретар 894-899
ФГС кабинет 894-948
Ехографски кабинет 894-949
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ VІІІ етаж тер.корпус  
Началник отделение д-р Станислава Панайотова 894-957
Лекарски кабинет 894-870
Медицински сестри 894-871
Старша медиицнска сестра Живка Йосифова  
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ІV етаж тер. корпус  
Началник отделение д-р Ст. Петранов 894-848
Лекарски кабинет 894-832
Старша мед. сестра Нина Андонова 894-951
Медицински сестри 894-847
Медицински секретар 894-919
Санитари 894-920
СИЛСБ ІV етаж тер. корпус  
Старши лекар д-р Димитър Власакиев  
Медицински сестри 894-813
Лекарски кабинет 894-958
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ  
Началник отделение д-р Силвия Горанова  
Лекар д-р Кръстю Бойчев  
Старша сестра Марина Митева  
Регистратура 894 883
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ V етаж тер. корпус
 
Лекарски кабинет V етаж 894-849
Медицински сестри V етаж 894-891
Старша медицинска сестра Бисера Райчева  
Медицински секретар 894-921
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ ІІІ етаж тер. корпус  
Началник отделение д-р Златина Миринчева 894-981
Лекарски кабинет ІІІ етаж 894-854
Старша мед.сестра Таня Кармашикова  
Медицински сестри ІІІ етаж 894-855
Медицински секретар 894-975
   
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ  X етаж тер. корпус  
Манипулационна 894-777
   
ХЕМОДИАЛИЗА ІІІ етаж тер. корпус  
Началник-отделение д-р Лорис Мануелян 894-880
Лекарски кабинет 894-973
Старша мед.сестра 894-816
Медицински секретар 894-815
Медицински сестри 894-814
І зала 894-875
ІІІ зала 894-939
ХБН кабинет 894-877
   
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ  
Началник отделение д-р Иван Йотов 831-943
Старша мед.сестра Дора Петкова  
Старши ординатори 816-399
Манипулационна І етаж  
Амбулатория І етаж  
Ординатори ІІ етаж  
   
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ІV етаж хир. корпус  
Началник лаборатория д-р Светла Бакалова 894-860
Лаборанти І регистратура 894-856
Старша лаборантка Любов Германова  
   
ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ  
Началник отделение д-р Людмила Желязкова 81-05-65
Експедиция 894-867
Лаборанти 894-866
   
ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ІІ етаж тер. корпус  
Началник отделение д-р Рафаел Рафаелов 894-861
Старша лаборантка 894-862
Рентген Спешно отделение 894-737
Скенер ІІ етаж тер. корпус 894-906
Лекарски кабинет 894-927
Рентген до реанимация ІІ етаж хир. корпус 894-864
   
ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ І етаж хир. корпус  
Началник отделение Д-р Пенка Стоева 894-819
Лекарски кабинет 894-818
Лаборанти 894-872
   
   
ОТДЕЛЕНИЕ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА І етаж хир. корпус  
Началник отделение д-р Галина Милева 894-874
Лекарски кабинет 894-817
Лаборанти 894-873
   
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ІV етаж хир.корпус  
Началник лаборатория д-р Калина Цанкова 894-857
   
ТЕЛК  
Председател І състав д-р Васил Петров  
Председател ІІ състав д-р Маргарита Бакърджиева  
Председател ІІІ състав д-р Маргарита Кираджиева 894-889
Специалист социални дейности Теменужка Пеева 894-876
Картотека  86-21-13, 894-776
   
ЗЦССМ  
Организатор Добринка Христова 894-983
   
БОЛНИЧНА АПТЕКА  
Управител маг. фарм. Мария Иванова 81-05-73
Пом.фармацевт и мед.сестри 894-886
   
ОХРАНА  
Административен вход 894-884
Хирургически корпус 894-885
   
   
МЦ "СВ. Н. ЧУДОТВОРЕЦ"
 
РЕГИСТРАТУРА 81-64-54, 894-996
Очен кабинет №4 894-934
Кардиологичен кабинет №5 894-936
Ортопедичен кабинет №6 894-734
Урологичен (нефрологичен) кабинет №7 894-735
Хирургичен кабинет №8 894-936
УНГ кабинет №10 894-995
АГ кабинет №11 894-935
Неврологичен кабинет №12 894-962
Педиатричен кабинет №14 894-937
Гастроенторологичен (хематологичен) кабинет №19 894-994
Личен състав 830-532

 
Ядрено-магнитен резонанс
0879 357639
   
Български лекарски съюз 81-05-48, 894-952

Обратна връзка

captcha