Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

Спешни случаи:
112

Ръководство

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 
 • Председател:
  Росица Иванова
 • Д-р Валентин Стоев
 • Д-р Бойко Миразчийски  - Изпълнителен директор
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ:
 • Д-р Стелиян Славов

 • Д-р Светлозар Георгиев
КООРДИНАТОР ТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ

Д-р Йорданка КорудерлиеваГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 • Татяна Тодорова Петрова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
 • Ани Иванова Бъчварова

ЮРИСКОНСУЛТ
 • Ирена Петкова
 • Джема Мюмюнова