Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Ръководство

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 
  • Председател:
    Росица Иванова
  • Д-р Валентин Стоев
  • Д-р Бойко Миразчийски  - Изпълнителен директор
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ:
  • Д-р Стелиян Славов

  • Д-р Светлозар Георгиев
КООРДИНАТОР ТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ

Д-р Йорданка КорудерлиеваГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
  • Татяна Тодорова Петрова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
  • Ани Иванова Бъчварова

ЮРИСКОНСУЛТ
  • Ирена Петкова