Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

УМБАЛ Бургас днес

Бургаската Болница се намира на територията на община Бургас.

  Годишно преминават над 35 хиляди граждани. Един средно голям град влиза в болничните сгради със своите болки и страдания.

  Разполага с 680 легла за активно лечение на вътрешни, неврологични, детски, акушеро-гинекологични заболявания и родилно отделение. Оборудвана е със съвременна медицинска апаратура.

  МБАЛ - Бургас диагностицира, лекува и консултира, клинично изпитва лекарства и медицинска апаратура. Развива учебна и научна дейност. Издава експертизи за временна и трайна нетрудоспособност.
  Съгласно разрешение за лечебна дейност, МБАЛ – Бургас осъществява диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.
  Акредитационната оценка на болницата е отлична – 5 звезди за срок от 5 години за цялостната дейност на лечебното заведение.