Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Мисия

Мисията на болницата се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България. От създаването си тя е многопрофилна и с доминиращо регионално значение. 

  Нашата мисия е да повишим качеството на здравните услуги и да осигурим висококвалифицирано медицинско обслужване. 

  МБАЛ - Бургас предлага висококачествена консултативно-диагностична дейност и болнична помощ. 

  Екипът винаги се е стремял да внедри нови методи за диагностика и лечение. 

  Основният ни приоритет е да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Югоизточна България, което за Бургаска област е единственото лечебно заведение, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ. 

  Това определя и нейната мисия, която не се е променила и до днес. 

  "Да продължим живота заедно" 

  Нашите специалисти се борят за човешкия живот, за да можем да изживяваме: 
емоции
любов
състрадание.
  Все неща, без които живота е НЕМИСЛИМ.