Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Клинични пътеки


Клинични пътеки за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2020г.

Код

Номенклатура

1

2

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск (без кодове 75.1,75.33,75.35)

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.

005

Раждане

006

Грижи за здраво новородено дете

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

008

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

010

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

011

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

012

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии (блок 2)

013

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

014

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

017.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години

(за кодове от 88.41 до 88.49,88.51 и от 88.61 до 88.67 )

017.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години

(за кодове от 88.41 до 88.49,88.51 и от 88.61 до 88.67 )

018.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години  (за кодове от 88.41 до 88.49,88.51 и от 88.61 до 88.67 )

018.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболяванияс механична вентилация при лица под 18 години (за кодове от 88.41 до 88.49,88.51 и от 88.61 до 88.67 )

020.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години (за кодове от 88.41,88.45,88.47,88.48,88.49,00.55,39.50,39.53 и 39.90 )

020.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години (за кодове от 88.41,88.45,88.47,88.48,88.49,00.55,39.50,39.53 и 39.90 )

024

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове (блок1)

027

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

030.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

031.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години

032.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

035

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

036

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (блок1)

037

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (блок1)

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация (блок2)

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

041.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

044

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията ( за кодове 31.93 и 98.15)

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

047.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

050.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

050.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

052.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

052.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години

053.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

053.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години

054.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

054.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години

056.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

056.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

057.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък (блок1)

061

Диагностика и лечение на мултипленна склероза (блок1)

062.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

062.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години

063.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

063.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

065.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

065.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години

066.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

066.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

068.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст

068.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

069.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

070.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст (без код 88.74)

071.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18- годишна възраст (без код 88.74)

072.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

072.2

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

074.2

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18- годишна възраст

078.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

078.2

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

079.1

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години

084.1

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години

084.2

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

087.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

088.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

089.3

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години – с усложнения

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

092

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

093

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

094

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

096

Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити

                    

097

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

098

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

099

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

102

Диагностика и лечение на паразитози

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

123

Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

143

Трансуретрална простатектомия

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

151

Реконструктивни операции в урологията

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

160

Нерадикално отстраняване на матката

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

179

Оперативни процедури върху апендикс

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182

Оперативни процедури при хернии

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184

Конвенционална холецистектомия

185

Лапароскопска холецистектомия

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

187

Оперативни процедури върху черен дроб (блок1,блок2 за спешни интервенции за код 50.61)

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195

Оперативно лечение при остър перитонит

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани (блок1)

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след

доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

209

Хирургично лечение при травма на главата

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

211.1

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

212

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

216

Спешни състояния в гръдната хирургия (блок1)

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

220.2

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош(блок1)

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност (за УНГ кодове)

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област(за УНГ кодове)

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване (за УНГ кодове)

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции (блок1)

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедураАмбулаторни процедури за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2020г.

Код

Номенклатура

01.1

Хрониохемодиализа

02

Перитонеална диализа с апарат

03

Перитонеална диализа без апарат

04

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

10

Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

12

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

16

Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

17

Диагностика и лечение на еритродермии

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

19

Оперативно отстраняване на катаракта

20

Хирургично лечение на глаукома

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

24

Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

31

Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система

33.1

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

33.2

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

38

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

39

Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии

99

АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека
Клинични процедури за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2020г.


Код

Номенклатура

1

2

01

Диализно лечение при остри състояния

03.1

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ/КАИЛ от трето ниво на компетентност

03.2

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ /КАИЛ от второ и трето ниво на компетентност

04

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

Свали файл в .xls форматСвали файл в .doc формат