Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Клинични пътеки


Клинични пътеки за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2017г.
001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
003 Оперативни процедури за задържане на бременност
004.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително
004.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода
005 Раждане
006 Грижи за здраво новородено дете
007 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
008 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
009 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
010 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
011 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
012 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии (до 28-ия ден)
013 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
014 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
015.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
015.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
016 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
017 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (за кодове 88.41 до 88.49 и 88.61 до 88.67)
018 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация (за кодове 88.41 до 88.49 и 88.61 до 88.67)
020 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания ( за кодове 88.41,88.45,88.47,88.48,88.49,00.55,39.50,39.53,39.90)
024 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове (над 18г.в)
027 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
029 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
030 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация (над 18г.в.)
031 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит (над 18г.в.)
032 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда (над 18г.в.)
033 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
035 Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
036 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (над 18г.в.)
037 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (над 18г.в.)
038 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация (под 18г.в.)
040.2 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
041.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
044 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията (за кодове 31.93 и 98.15)
047 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
048 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
049 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст
050 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
051 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
052 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
053 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
054 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
056 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
057 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити
060 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък (над 18г.в.)
061 Диагностика и лечение на мултиплена склероза (над 18г.в.)
062 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
063 Лечение на епилептичен статус
064.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
064.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
065 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
066 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
067 Диагностика и лечение на паркинсонова болест
068 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
069 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
070 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит (над 18г.в.) ( без код 88.74)
071 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво (над 18г.в.) ( без код 88.74)
072 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
074 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
075 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) (над 18г.в.)
076 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания (над 18г.в.)
078.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
078.2 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
079 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза (над 18г.в.)
084 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
087.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
087.2 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
088.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
088.2 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
089.1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
090.1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
091 Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания
092 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
093 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
094 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
096 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити
097 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
098 Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
099 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
102 Диагностика и лечение на паразитози (без кодове за III ниво)
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции Диагностика и лечение на паразитози (без кодове за III ниво)
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остропротичащи, с усложнения
105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне
111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
113.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)
113.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им
124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност
128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ
130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност
131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
143 Трансуретрална простатектомия
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
151 Реконструктивни операции в урологията
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
160 Нерадикално отстраняване на матката
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
170 Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години
179 Оперативни процедури върху апендикс
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182 Оперативни процедури при хернии
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184 Конвенционална холецистектомия
185 Лапароскопска холецистектомия
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
187 Оперативни процедури върху черен дроб
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
195 Оперативно лечение при остър перитонит
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани (над 18г.в)
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
204 Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение
205 Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение
207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
209 Хирургично лечение при травма на главата
210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност
212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност
216 Спешни състояния в гръдната хирургия (над 18г.в.)
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош (над 18г.в.)
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност (За УНГ кодове)
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област (За УНГ кодове)
231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости (за код 21.72)
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан (За УНГ кодове)
237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии (над 18г.в.)
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции (над 18г.в.)
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

Амбулаторни процедури за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2017г.
01 Хрониохемодиализа
02 Перитонеална диализа с апарат
03 Перитонеална диализа без апарат
04 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
10 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия
16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис
17 Диагностика и лечение на еритродермии
18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
19 Оперативно отстраняване на катаракта
20 Хирургично лечение на глаукома
21 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО
39 Амбулатарно лечение и контрол на гноен хидраденит
42 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии
99 Предсрочно изпълнение на дейности по клинична пътека

Клинични процедури за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2017г.
01 Диализно лечение при остри състояния
03 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене
04 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене
Свали файл в .xls форматСвали файл в .doc формат