Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Формалности

Фактуриране на престоя


  Ако задължително здравноосигуреното лице е насочено за хоспитализация от личния лекар или стоматолог се прави фактуриране на потребителска такса съгласно Закона за здравното осигуряване.

  В случаите, когато пациент самостоятелно се обърне към болничното заведение се прави фактуриране на болничното лечение.