Структура

Микробиологична лаборатория

Микробиологичната лаборатория на УМБАЛ-Бургас извършва пълен  обем  микробиологични, вирусологични и серологични изследвания, компютърна идентификация на бактерии и други изследвания.

Лабораторията е създадена през 2011г. за нуждите на болницата, но работи и платено с амбулаторни пациенти в часовете от 10:00 до  16:00 часа.

Работното време на
Микробиологична лаборатория:
всеки работен ден от 7.30 до 20.00 ч.
събота от 7.30 до 14.00 ч.

Проби се приемат
в лабораторията:
всеки работен ден от 8.30 до 19.30 ч.
събота от 8.30 до 13.30 ч.

Резултати се получават
от лабораторията:
всеки работен ден от 9.30 до 19.00 ч.
събота от 10.00 ч. до 13.00 ч.

Консултации с микробиолог
във връзка с резултати от микробиологичните изследвания се извършват всеки делничен ден от 16.00 ч. до 17.00 ч.

 В микробиологичната лаборатория на МБАЛ-Бургас могат да се тестват всички видове секрети: очен, ушен, гърлен, носен, храчка, вагинален, уретрален, простатен, еякулат, урина, кръв и др, като резултатите са с гарантирана точност, заради големия опит на медицинския персонал и модерната апаратура. Лабораторията участва във външен контрол по микробиология на областно ниво и е база за обучение на студентите от химическите специалности на университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

Началник на лабораторията е специалистът  микробиолог Калина Цанкова, като в звеното работят още специалист вирусолог и шестима лаборанти.

Микробиологичната лаборатория се намира на етаж 4 в хирургическия корпус на МБАЛ-Бургас. Амбулаторните пациенти заплащат изследванията си на касата (ет. 1 в Стария корпус).

 Микробиологични и вирусологични изследвания срещу заплащане

 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЦЕНА в лева

ВИД ПРОБА

1

ГЪРЛЕН СЕКРЕТ

10

секрет

2

НОСЕН СЕКРЕТ

10

секрет

3

УШЕН СЕКРЕТ

10

секрет

4

ОЧЕН СЕКРЕТ

10

секрет

5

ХРАЧКА

10

храчка

6

РАНЕВИ СЕКРЕТ

10

секрет

7

ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ

10

секрет

8

УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ

10

секрет

9

ЕЯКУЛАТ

10

секрет

10

СТЕРИЛНА УРИНА

10

урина

11

УСТНА КУХИНА ЗА КАНДИДА

10

секрет

12

НАТРИВКА ЗА ВЛАГАЛИЩНА ЧИСТОТА

8

стъкло

13

ХЕМОКУЛТУРА

20

кръв

14

ФЕЦЕС

10

фецес

15

ИЗСЛЕДВАНЕ за  ГЕНИТАЛНИ МИКОПЛАЗМИ

40

секрет

16

НОВО!!        ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА Clostridium difficile

40

фецес

17

НОВО!!        LEGIONELLA  PNEUMOPHILA– уринен тест    

35

урина

18

ТЕСТ ЗА РЕВМАТОИДЕН ФАКТОР

8

серум

19

ТЕСТ ЗА АНТИСТРЕПТОЛИЗИНОВ ТИТЪР

8

серум

20

АНТИБИОГРАМА /АНТИМИКОГРАМА

10

 

 

ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 

1

HIV Ag/Ab  ELISA и ONE STEP тест

20

серум

 

ХЕПАТИТИИ ХЕПАТИТНИ МАРКЕРИ

 

 

2

HBsAg  ELISA  хепатит В

10

серум

3

antiHBc total ELISA - маркер за  хепатит В

10

серум

4

anti HBc IgM ELISA  - маркер за  хепатит В

10

серум

5

anti HBs  ELISA - маркер за  хепатит В

10

серум

6

anti HCV  ELISA-хепатит С

15

серум

7

anti HAV IgM ELISA - хепатит А

 

серум

8

НОВО!!        HAV  - хепатит А

15

фецес

9

НОВО!!        anti HEV IgM  ELISA - хепатит Е

15

серум

 

ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ ИНФЕКЦИИ

 

 

10

Anti Rubella Virus IgM  ELISA /рубеола/

20

серум

11

Anti Rubella Virus IgG  ELISA /рубеола/

20

серум

12

Anti Mumps Virus IgM  ELISA  /паротит/

20

серум

13

Anti Measles Virus IgM  ELISA  /морбили/

20

серум

14

Anti Measles Virus IgG  ELISA  /морбили/

20

серум

 

ХЕРПЕСНИ ВИРУСИ

 

 

15

Anti VZV IgM ELISA  /Варицела зостер вирус

30

серум

16

Anti VZV IgG ELISA  /Варицела зостер вирус

30

серум

17

Anti EBV VCA Virus IgM ELISA  / Ебщайн бар вирус

15

серум

18

Anti EBV VCA Virus IgG  ELISA  / Ебщайн бар вирус

15

серум

19

Anti CMV Virus IgM  ELISA  / Цитомегаловирус

15

серум

20

Anti CMV Virus IgG  ELISA  / Цитомегаловирус

15

серум

21

HSV 1 IgM   ELISA / Херпес симплекс вирус тип 1- лабиален

20

серум

22

HSV 1 IgG  ELISA  / Херпес симплекс вирус тип 1

20

серум

23

HSV 2 IgM  ELISA   / Херпес симплекс вирус тип 2 - генитален

 

серум

24

HSV 2 IgG  ELISA  / Херпес симплекс вирус тип 2

20

серум

 

ГРИП

 

 

25

Anti Influ A IgM  ELISA-грип тип А

20

серум

26

Anti Influ B IgM ELISA- грип тип В

20

серум

27

Influ A/B  - ONE STEP-комбиниран тест

15

носен секрет

 

ХЛАМИДИИ, МИКОПЛАЗМИ

 

 

28

Chlamydia trachomatis IgG  ELISA

15

серум

29

Mycoplasma pneumoniae IgM  ELISA

40

серум

 

КЪРЛЕЖОПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ

 

 

30

Borrelia burgdorferi IgM   ELISA / Лаймска болест

20

серум

31

Borrelia burgdorferi IgG  ELISA  / Лаймска болест

20

серум

32

Rickettsia conori IgM   ELISA / Марсилска треска

16

серум

33

Rickettsia conori IgG  ELISA  / Марсилска треска

16

серум

 

ДРУГИ

 

 

34

Rotavirus / Ротавирус  -   ONE STEP тест

10

фецес

35

Norovirus / Норовирус  - ONE STEP тест

10

фецес

36

Сифилис RPR , TPHA

10

серум

37

пробонабиране/контейнер/тампон

2

 

 
При необходимост за извършване на микробиологични изследвания над второ ниво на компетентност, за които лабораторията не е сертифицирана, пробите, съпроводени с фиш за микробиологично изследване, се предоставят в лабораторията, където се организира съхранение и транспорт до сертифицирана лаборатория.

Искане за микробиологично/ вирусологично изследване трябва да съдържа следните данни:

- име на изследваното лице (име, фамилия) и възраст
- отделението, което изпраща пробата за изследване (ИЗ)
- вид на изследвания материал;
- работна диагноза;
- насока за вида на изследването;
- датата на изпращане на материала;
- подпис на лекуващия лекар

Критерии за неприемливост на пробите за изследване:
- проби без съпровождащо искане за микробиологично изследване
- проби, придружени с искане с непопълнени или непълни данни за пациента
- проби, които не са придружени с оригиналната бланка за искане на микробиологично изследване
- проби с нарушена цялост на стерилната опаковка, в която е поставен материал за микробиологично/вирусологично изследване
- проби, изпратени в саморъчно приготвени съдове и опаковки
- проби, изпратени в лабораторията след повече от 2 часа от вземането и престояли на стайна или неустановена температура извън транспортна среда

*Пациентите  за вирусологични и серологични изследвания трябва да идват с предварително взета кръв за биохимичен анализ (без консерванти)

 

 
Специалисти в отделението:
  • Д-р КАЛИНА ЖЕКОВА ЦАНКОВА
    длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
    специалност: МИКРОБИОЛОГИЯ
  • КРАСИМИРА ЗВЕЗДЕЛИНОВА ЩЕРЕВА

Телефонни номера в отделението:
Началник лаборатория Д-р Калина Цанкова           
Старши лаборант Красимира Щерева
894-857, 0879 35 88 75