Структура

Микробиологична лаборатория

Микробиологичната лаборатория на УМБАЛ-Бургас извършва пълен  обем  микробиологични, вирусологични и серологични изследвания, компютърна идентификация на бактерии и други изследвания. Лабораторията извършва изследвания само на пациенти, настанени в УМБАЛ Бургас и не обслужва амбулаторни пациенти срещу заплащане.

Лабораторията не извършва тестове и изследвания за коронавирус на пациенти, които не са настанени в УМБАЛ Бургас!

Специалисти в отделението:
  • Д-р КАЛИНА ЖЕКОВА ЦАНКОВА
    длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
    специалност: МИКРОБИОЛОГИЯ
  • ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯЗОВА
    длъжност:СТАРШИ МЕД.ЛАБОРАНТ                                                                     

Телефонни номера в отделението:
Началник лаборатория д-р Калина Цанкова           
Старши лаборант Десислава Кирязова
894-857