Структура

Отделение по клинична патология

 

 

Специалисти в отделението:

 • Д-р ПЕНКА МИХАЙЛОВА СТОЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
 • Д-р ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
 • РОЗА ВЛАДОВА ВЕЛЕВА
  длъжност: СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ
  специалност:

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Пенка Стоева
Лекарски кабинет
Лаборанти
894-819
894-818
894-872