Структура

Отделение по образна диагностика

 Отделението е главният  диагностичен център в Югоизточна България. В него се извършват както конвенционални рентгенови изследвания, така и специализирани прегледи с магнитен резонанс, компютърен томограф, дигитален ехограф и радиоскопия на всички системи и органи.


Лекарите в отделението са отлично подготвени и високоспециализирани във всички области на Образната диагностика - спешна образна диагностика, онкология, неврорентгенология, гастро-интестинална рентгенология, уро-генитална рентгенология, мускуло-скелетна рентгенология, торакална рентгенология, сърдечно-съдова рентгенология, мамодиагностика, педиатрична образна диагностика.

Работи се по европейските стандарти за добра медицинска практика и се прилагат редица иновативни техники на изследване в отделните сфери на специалността. Лекарите са преминали обучение в университетските болници във Варна и София и притежават всички необходими сертификати за работа  с високоспециализирана апаратура. Всяка година колектив от колеги подготвя доклади по интересни случаи, които представя на конгреса на рентгенолозите.


Отделението разполага с три дигитални рентгенови апарата, 16-срезов компютърен томограф Сименс, 1,5Т магнитен резонанс на GE, дигитален ехограф за изследване на коремни органи, щитовидна и млечни жлези,мускули и стави. Апаратурата е последно поколение от своя клас. Всички изследвания се обработват, разпространяват и архивират с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Отделението разполага с най-новия ядрено-магнитен резонанс на територията на Бургаска област. Повече за изследванията с него можете да прочетете тук:

http://www.mbalburgas.com/bg/news/view/6/780

Видове изследвания, извършвани в отделението:

1. Рентгенографични изследвания - пълен обем
2. Рентгеноскопични изследвания
3. Контрастни изследвания на хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, венозни урографии, хистеросалпингографии, флебографии и др.
4. Ехографски изследвания
5. СТ изследвания на всички отдели, контрастни и ангиографии
6. МРТ

Всички изследвания могат да се извършват и срещу заплащане на касата на болницата, съобразно вътрешните разпоредби или по Здравна каса към МЦ "Св. Николай Чудотворец", с изключение на МРТ (магнитно-резонансна томография).

Специалисти в отделението:

 • Д-р РАФАЕЛ АТАНАСОВ РАФАЕЛОВ
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • Д-р ИЛКО ИВАНОВ ТЕНЕВ
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • Д-р ПАВЕЛ ЛЪЧЕЗАРОВ МИНЕВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • Д-р АДЕМ ХАДЖИМЕХМЕД
  длъжност: ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
 • ДЕЛЯНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
  длъжност: СТАРШИ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ


Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Рафаел Рафаелов
Старша лаборантка
Рентген Спешно отделение
Скенер-нов
Лекарски кабинет
Рентген до реанимация
Ядрено-магнитен резонанс нов корпус
894-861
894-862
894-737
894-906
894-927
894-864
0879 357639