Структура

Отделение по трансфузионна хематология

 

Отделението е част от системата за национална сигурност в Република България. То работи с високотехнологични методи и консумативи и обслужва всички 13 болници в Бургаски регион в дейност "Трансфузионна хематология". В отделението работят висококвалифицирани специалисти по здравни грижи, които имат за цел да осигурят качествено обслужване на всички пациенти и кръводарители. Усъвършенстването и квалификацията са основни приоритети на ОТХ.

Специалисти в отделението:


  • Д-р ТОДОР ВАСИЛЕВ БОЯДЖИЕВ - ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ, специалист "Вътрешни болести", специалист "Трансфузионна хематология". Участва в конгреси и симпозиуми с международно представяне.
  • Д-р ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ЧАЛЪКОВА - ЛЕКАР, специализира "Трансфузионна хематология", участва в конгреси и симпозиуми с международно представяне
  • РУМЯНА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА
    длъжност: СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Тодор Бояджиев
Експедиция
Лаборанти
810-565
894-867
894-866