Структура

Спешно отделение

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

I. Всички лица (деца и възрастни), станали пациенти на  спешно отделение на УМБАЛ-Бургас АД, транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас  или самоопределили се като спешни, се преглеждат безплатно от дежурния лекар в ОСМ.

II. При оказването на медицинска помощ на пациенти в  спешно отделение на УМБАЛ-Бургас АД, преценката за необходимост от  консултация със специалист/и и/или хоспитализация се извършва от   дежурния лекар.

III. В спешно отделение на УМБАЛ-Бургас АД  безплатно се извършват прегледи на всички лица, които са обект на спешна медицинска помощ, а именно:

 

1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;

2. Всички болни и пострадали при ПТП, при кризисни ситуации, бедствия и т.н., транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас;

3. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешно отделение, при които се установи необходимост от последваща хоспитализация;

4. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните-търси се съдействие на органите на реда и ЦПЗ-Бургас;

5. Жени със започващо раждане или аборт;

6. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;

7. Военноинвалиди и военнопострадали;

8. Лица с трайна загуба на работоспособността над 90 %.

 

IV. Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента в лист за преглед на пациента в консултативно-диагностичния блок в спешното отделение. Разходите по извършените прегледи, изследвания и консултации се заплащат от пациента по цени, определени от лечебното заведение.

Специалисти в отделението:

 • Д-р ЗДРАВКА РУСКОВА ИНДЖОВА
         длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
    специалност: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 

 • Д-р ЗДРАВКА РУСКОВА ИНДЖОВА
  длъжност: НАЧАЛНИК-ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЛИНКОВА-ГРАМАТИКОВА
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: СПЕШНА МЕДИЦИНА
 • Д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ ТРИЧКОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ОБЩА МЕДИЦИНА
 • Д-р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ МАКЕЛОВ
  длъжност: ЛЕКАР
 • Д-р ОКСАНА НИКОЛАЕВНА СТОИМЕНОВА
  длъжност: ЛЕКАР
 • Д-р ДИМЧЕ МИЛАДИНОСКИ
  длъжност: ЛЕКАР
 • Д-р ВЕЛИНА ИВАНОВА ПРАМАТАРОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • Д-р ТАТЯНА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
  длъжност: ЛЕКАР
 • Д-р ГАЛИНА НИНОВА ЕЛЮСЕФ
  длъжност: ЛЕКАР
 • Д-р РУСТАМ АНАТОЛИЕВИЧ ЗАББАРОВ
  длъжност: ЛЕКАР
 • СВЕТЛА МЛАДЕНОВА ЧАЛЪКОВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Здравка Инджова
Старша мед. сестра
Регистратура „прием пациенти”
Терапевтичен кабинет
Педиатричен кабинет
Ортопедичен кабинет
Хирургичен кабинет
Консултативен кабинет
Клинична лаборатория
Рентген
Ехограф
Шокова зала
894-727
894-728
894-729
894-732
894-733
894-734
894-735
894-739
894-736
894-737
894-738
894-900
894-976
 
 
894-730  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
894-731