Структура

ТЕЛК -структура

 

Специалисти в отделението:

 • Д-р ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
  длъжност:ПРЕДСЕДАТЕЛ ТЕЛК
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р МАРГАРИТА ИВАНОВА КОСТУРЕВА
  длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ ТЕЛК
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р МАРГАРИТКА БОРИСОВА КИРАДЖИЕВА
  длъжност: ЧЛЕН ТЕЛК 
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОМОВ
  длъжност: ЛЕКАР,ЧЛЕН ТЕЛК
  специалност:
 • Д-р ВИДА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА
  длъжност: ЛЕКАР,ЧЛЕН ТЕЛК
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА СОФРОНИЕВА
  длъжност: ЛЕКАР,ЧЛЕН ТЕЛК
  специалност:
 • Д-р МИТРА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
  длъжност: ЛЕКАР,ЧЛЕН ТЕЛК
  специалност:
 • Д-р ПАВЕЛ КОСТОВ ИВАНОВ
  длъжност: ЛЕКАР,ЧЛЕН ТЕЛК
  специалност:

Телефонни номера в отделението:

Председател І състав Д-р Васил Петров
Председател ІІ състав Д-р Маргарита Бакърджиева
Председател ІІІ състав Д-р Маргарита Кираджиева
Специалист социални дейности Теменужка Пеева
Картотека


894-889
894-876
862-113
894-776