Структура

ТЕЛК-структура

Справки и информация за ТЕЛК-III състав се извършват на тел. 056 894889 само в работни дни от 11 до 12 и от 13 до 14 ч.

Специалисти в отделението:

 • Д-р ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
  длъжност:ПРЕДСЕДАТЕЛ І СЪСТАВ ТЕЛК
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ВИДА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА
  длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ ІІ СЪСТАВ ТЕЛК
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р МАРГАРИТКА БОРИСОВА КИРАДЖИЕВА
  длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ ІІІ СЪСТАВ ТЕЛК
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р МАРА ПЕТРОВА СТАНКОВА
  длъжност: ЛЕКАР,ЧЛЕН ТЕЛК
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ПАВЕЛ КОСТОВ ИВАНОВ
  длъжност: ЛЕКАР,ЧЛЕН ТЕЛК
  специалност: ХИРУРГИЯ
 • Д-р ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ТЮТЕШЕВА-НИКОЛОВА
  длъжност: ЛЕКАР,ЧЛЕН ТЕЛК
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р КРИСТИНА СЕРОПЯН КИЗИРЯН
  длъжност: ЛЕКАР,ЧЛЕН ТЕЛК
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р МАРИЯ СТОЯНОВА КАЛПАКЧИЕВА
  длъжност: ЛЕКАР,ЧЛЕН ТЕЛК
  специалност:ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ,НЕФРОЛОГИЯ

Телефонни номера в отделението:

Председател І състав Д-р Васил Петров
Председател ІІ състав д-р Вида Цонева
Председател ІІІ състав Д-р Маргарита Кираджиева
Специалист социални дейности Теменужка Пеева
Картотека


894-889
894-876
862-113
894-776