Структура

Второ отделение по обща хирургия

 

Операции малки, средни и големи. Има ли значение. Изисква се висок професионализъм и нетрепваща ръка.

 

Специалисти в отделението:

 • Д-р ВАСИЛ ТОДОРОВ КЕРАНОВ
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ХИРУРГИЯ
 • Д-р ГЕГАМ ГРИГОРИЕВИЧ БАКЛАВАДЖЯН
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ
  специалност: ХИРУРГИЯ
 • Д-р БИНКО ДОНЧЕВ БИНЕВ
  длъжност: ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ
  специалност: ХИРУРГИЯ
 • Д-р ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЗИДАРОВ
  длъжност: ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ
  специалност: ХИРУРГИЯ
 • Д-р ДИЯН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
  длъжност: ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ
  специалност: ХИРУРГИЯ
 • Д-р ИВО ЛАЗАРОВ ГЕРАСИМОВ
  длъжност: ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ
  специалност: ХИРУРГИЯ
 • Д-р ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
  длъжност: ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ
  специалност: ХИРУРГИЯ
 • Д-р НИКОЛА ЯНЕВ НИКОЛОВ
  длъжност: ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ
  специалност: ХИРУРГИЯ
 • Д-р СТАНИМИРА СПАСОВА МИТЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ
  специалност: ХИРУРГИЯ
 • Д-р ВЕСЕЛИН РУСКОВ ДЖЕНДОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • Д-р ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ ГЕНДОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • ПЕТРАНКА ЖЕКОВА ВИДОВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
  специалност:

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение Д-р Васил Керанов
Лекарски кабинет І
Старша мед.сестра Пепа Милева
Медицински секретар
Медицински сестри сектор „А”
Медицински сестри Сектор „Г”
894-821
894-821
894-833
894-831
894-825
894-822