Структура

Гинекологично отделение

Специалисти в отделението:

 • Д-р РАДОСЛАВ РИЛКОВ ГОРАНОВ
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК-ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност:АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • РОМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
  специалност: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Д-р ЗЛАТИН ПАСКАЛЕВ ТРЕПЕЧОВ 
  длъжност: ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
  специалност:АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • Д-р ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ФАКАЛИЕВА-ВЪРБАНОВА 
  длъжност: ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
  специалност: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Д-р ГИНЧО ДИМИТРОВ КЕТИПОВ 
  длъжност: ЛЕКАР,АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
  специалност:АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Д-р МИРОСЛАВА ЗГУРОВА ПАРУШЕВА-СЪБЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
  специалност:АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Д-р РАДОСЛАВ РИЛКОВ ГОРАНОВ
  длъжност: ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
  специалност:АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Д-р СТЕФАН РАДОСЛАВОВ МИРИНЧЕВ
  длъжност: ЛЕКАР,АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
  специалност:АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Д-р ИВОН РОМИЛОВА АНГЕЛОВА
  длъжност: ЛЕКАР 
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • ГИНКА ДИМОВА РУСЕВА 
  длъжност: СТАРША АКУШЕРКА 

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Радослав Горанов
Лекарски кабинет
Старша акушерка Гинка Русева
Отделение
Абортен кабинет
Секретар
894-753
894-757
894-754
894-755
894-756
894-758