Структура

Отделение по гинекология

Специалисти в отделението:


 • Д-р РАДОСЛАВ РИЛКОВ ГОРАНОВ
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК-ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност:АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • РОМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
  специалност: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Д-р ГИНЧО ДИМИТРОВ КЕТИПОВ 
  длъжност: ЛЕКАР,АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
  специалност:АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Д-р ЙОРДАНКА ЯНЕВА КИРОВА-КАРЕВА
  длъжност:  ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
  специалност: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Д-р ТЮРКАН МЮМЮН МУСТАФА
  длъжност:  ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
  специалност: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • Д-р АНЕТА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
  длъжност:  ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АГ
 • Д-р СТЕФАНИ ЕВЕЛИНОВА МАРКОВА
  длъжност:  ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АГ
 • СИЛВИЯ ЕЛЕНКОВА
  длъжност: СТАРША АКУШЕРКА 

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Радослав Горанов
Лекарски кабинет
Старша акушерка Силвия Еленкова
Отделение
Абортен кабинет
Секретар
894-753
894-757
894-754
894-755
894-756
894-758