Структура

Отделение по неонатология

Специалисти в отделението:


 • Д-р СТИЛЯНА МИХАЙЛОВА ТОМОВА
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: НЕОНАТОЛОГИЯ
 • Д-р СЛАВА ПЕТРОВА КОЛАРОВА-МАДЖАРОВА
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ЕВА ИВАНОВА ЯНЕВА-ВЪЛЧАНОВА
  длъжност: ЛЕКАР, ПЕДИАТРИЯ
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р МАРГАРИТА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
  длъжност: ЛЕКАР, ПЕДИАТРИЯ
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ИРИНА ФЕДОРОВНА АПОСТОЛОВА -БЕЛЧЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ДЕМЕЧЕВА
  длъжност: СТАРША АКУШЕРКА


Телефонни номера в отделението:

Началник отделение Д-р Слава Коларова
Старша акушерка Добринка Демечева
Лекарски лекар
Лекарски кабинет
Акушерки интензивен сектор
Манипулационна поток
Медицински секретар
894-748
894-749
894-750
894-751
894-752
894-924
894-743