Структура

Отделение по неонатология

Специалисти в отделението:

 • Д-р СТИЛЯНА МИХАЙЛОВА ТОМОВА
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: НЕОНАТОЛОГИЯ
 • Д-р СЛАВА ПЕТРОВА КОЛАРОВА-МАДЖАРОВА
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ЕВА ИВАНОВА ЯНЕВА-ВЪЛЧАНОВА
  длъжност: ЛЕКАР, ПЕДИАТРИЯ
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р МИРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА КОЛЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, НЕОНАТОЛОГИЯ
  специалност: НЕОНАТОЛОГИЯ
 • Д-р ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА БЕЛЧЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, НЕОНАТОЛОГИЯ
  специалност: НЕОНАТОЛОГИЯ
 • Д-р ИРИНА ФЕДОРОВНА АПОСТОЛОВА -БЕЛЧЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА НЕОНАТОЛОГИЯ
 • ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ДЕМЕЧЕВА
  длъжност: СТАРША АКУШЕРКА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Стилияна Томова
Старша акушерка Добринка Демечева
Лекарски лекар
Лекарски кабинет
Акушерки интензивен сектор
Манипулационна поток
Медицински секретар
894-748
894-749
894-750
894-751
894-752
894-924
894-743