Структура

Отделение по неонатология


Специалисти в отделението:

 • Д-р СТИЛЯНА МИХАЙЛОВА ТОМОВА
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: НЕОНАТОЛОГИЯ
 • Д-р СЛАВА ПЕТРОВА КОЛАРОВА-МАДЖАРОВА
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ЕВА ИВАНОВА ЯНЕВА-ВЪЛЧАНОВА
  длъжност: ЛЕКАР, ПЕДИАТРИЯ
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р МИРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА КОЛЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, НЕОНАТОЛОГИЯ
  специалност: НЕОНАТОЛОГИЯ
 • Д-р НЕВЕНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: НЕОНАТОЛОГИЯ
 • Д-р ТАНЯ ТРИФОНОВА ВЕЛЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА НЕОНАТОЛОГИЯ
 • Д-р ИРИНА ФЕДОРОВНА АПОСТОЛОВА -БЕЛЧЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА НЕОНАТОЛОГИЯ
 • ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ДЕМЕЧЕВА
  длъжност: СТАРША АКУШЕРКА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Стилияна Томова
Старша акушерка Добринка Демечева
Лекарски кабинет
Лекарски кабинет
Акушерки интензивен сектор
Манипулационна
Медицински секретар
894-748
894-749
894-750
894-751
894-752
894-924
894-743

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ

 Скъпи родители, за да се чувствате сигурни и спокойни в деня на раждане на вашето дете, молим да се запознаете със следната информация:

След раждането                   

Непосредствено след раждането новороденото се поема от акушерка и лекар – неонатолог.

          Провежда се първия преглед, проверява се за видими малформации. При необходимост се провежда реанимация.

          Ако раждането е протекло нормално и бебето се адаптира добре към новия си начин на живот, то остава с майката и след 2 часа се превежда в Отделение по неонатология.

          Когато бебето е родено по оперативен път, то веднага се превежда в Отделение по неонатология, където грижите за него се поемат от лекари – неонатолози, сестри и акушерки.

          Здравите новородени се настаняват  и отглеждат в стаята на майката.

          Всяка сутрин се провежда визитация в часовете от 9.30 до 11.00, по време на която вашите бебета се преглеждат от лекар – неонатолог, при необходимост се извършват изследвания и други рутинни процедури.

          По време на визитация ще получите информация за състоянието на вашето бебе.

Може да задавате своите въпроси, касаещи новороденото, на визитиращия лекар.

Кърмене

Кога да закърмя своето бебе?

Веднага след като бъдете преведени от Родилна Зала в Родилно отделение, раздвижили сте се, може да поставите новороденото на гърда. Акушерките от Отделение по неонатология ще ви помогнат да закърмите вашето бебе.

В първите дни след раждането бебето може да бъде кърмено до 10-12 пъти в денонощието. Не е необходимо да спазвате точно определени часове.

Тоалет

            Всеки ден на вашето бебе се извършва тоалет, който може да наблюдавате и да получавате напътствия за осъществяването му.

Периодична подмяна на еднократните пелени се извършва отмедицинските специалисти по здравни грижи от  Отделение по неонатология  в кътове за тоалет на новородени, но бихте могли да направите това и сами.

Наблюдение

Вниманието на екипа на Отделение по неонатология  е ангажирано с непрекъсната грижа за вашите деца.

Рискови новородени се превеждат в Интензивен Сектор, където се провежда активно наблюдение и специални грижи. Продължителността на престоя на детето в Интензивен Сектор се определя от състоянието му и необходимостта от лечение.

Важно за родителите!

           Всеки ден лекуващите лекари дават информация за бебетата от 12.30 – 13.00.ч. пред Интензивен сектор.

           В случай че новороденото е настанено при майката, може да бъде показано на роднините в часовете между  12.00 и 13.00 и 17.00-18.00ч.  в специална стая през прозорец. Свижданията в стаите не са разрешени, тъй като имунната система на децата Ви е все още много слаба и всяка външна инфекция от посетители би могла сериозно да застраши здравето им.

           Родителите, чиито деца се налага да прекарат в Интензивен сектор на Отделение по неонатология повече дни, могат да идват да ги виждат всеки ден между 12.00 и 13.00ч.

 

Изследвания и имунизации

            В определени случаи може да се наложи на вашето бебе да бъдат проведени изследвания:

          - хематологични / кр.картина, С-реактивен протеин, серология, кр.група при необходимост, изследване на билирубин, газов анализ, хемокултура /

          - изследване на урина – според състоянието на детето / и неговите нужди /

          - УЗИ – коремни органи, ЕКГ, ТФЕ

          - микробиологични изследвания – при необходимост и преценка на неонатолог

          - на всички новородени се прави скринингово изследване за Вродена надбъбречна хиперплазия, Вроден хопотиреоидизъм и Фенилкетонурия

          - имунизации – противохепатитна и противотуберколозна

 

Изписване

            Новороденото се изписва според изискванията на НЗОК и в зависимост от състоянието.

          Здрави новородени: след 72ч.

          При новородени, на които е прилагано интензивно лечение и специални грижи се налага по-дълъг болничен престой. Информация за контролните изследвания и времето за изписване в тези случаи се дава от лекуващия лекар по време на сутрешна визитация.

          Изписването става в специална зала, разположена на партера до централното фоае.

          При изписването на бебето ви е необходимо да имате предварително изпрани дрехи / не забравяйте шапка / една еднократна пелена, кошница / столче за автомобил за новородено /.

Комплекта за изписване ще ви донесат близките ви в деня на изписването.

         

          Епикриза

Документа ще получите в деня на изписването. Ако изписването е в съботен или неделен ден, епикризата ще е готова в първите два дни на работната седмица. В нея са описани проведените изследвания, лечение и имунизации.

 

Уважаеми Родители,

Екипът на Отделението по неонатология се грижи за Вашите деца. Доверете ни се, защото единствената ни грижа е Вие да се приберете у дома със здраво дете !!!