Структура

Операционен блок


Операционният блок се намира на втория етаж в хирургическия корпус на болницата, състои се от десет операционни зали. В операционен блок се извършват спешни и планови операции.

          I Ортопедична операционна зала


          Специализирана зала за ендопротезиране на тазобедрени и колянни стави, използват се реномирани марки импланти в областта на ендопротезирането. Залата е оборудвана със специализиран и общо хирургичен инструментариум.

II Ортопедична операционна зала

Извършват се оперативни интервенции при травматични увреди на долни и горни крайници, вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат, артроскопски интервенции. Залата е оборудвана с екстензионна маса, апаратура за интраоперативна рентгенова диагностика С рамо, общо хирургичен и специализиран инструментариум.

III Гинекологична операционна зала

IV Хирургична операционна зала


В залата се извършват пълен обем хирургични оперативни интервенции, специфичното е хирургията на новороденото и аномалиите характерни за по-късна възраст, всички вродени и придобити заболявания.

V Лапароскопска операционна зала

Пълен обем – общо хирургически интервенции, високо специализирани оперативни дейности (черен дроб и панкреас), използва се високотехнологична апаратура „Хидроджет” – апарат за резекция на паренхимни органи мезоректална ексцизия.

Лапароскопската хирургия е миниинвазивна хирургия, използва се за оперативни интервенции на жлъчен мехур и жлъчни пътища, хернии.

VI Неврохирургична операционна зала


Пълен обем оперативни интервенции при травми и заболявания на нервната система – главен мозък, гръбначен мозък, периферна нервна система (тумори, дискови хернии на целия гръбначен стълб). Прилагат се модерни методики при фрактури и луксации на гръбначния стълб (кифопластика, вертебро пластика, транс педикулна стабилизация).

          Залата е оборудвана със специфичен микро неврохирургичен набор, специфичен и общо хирургичен инструментариум, съвременен инраоперативен микроскоп, нерв детектор (мониториране на периферни нерви), апаратура и оборудване за интраоперативна рентгенова диагностика.

         VII Урологична операционна зала

          Извършва се пълен обем урологични оперативни интервенции – бъбрек, уретер, пикочен мехур, простата, мъжка полова система. Залата е оборудвана с специализиран и общо хирургичен инструментариум.

VIII Съдова операционна зала

В залата се извършват:

1. Оперативни интервенции върху артериалната съдова система (коремна аорта, каротидни съдове, бедрени и подбедрени съдове).

2. Хирургия на венозната система

Оперативно лечение по повод – спешни състояния (травматизъм), планово – реконструктивни (въстановителни), хирургично лечение на диабетно стъпало, козметични процедури с лазер за отстраняване на разширени вени.

Използват се консумативи на водещи фармацевтични фирми (пач, протези), специализиран инструментариум за минимално инвазивни иновативни оперативни интервенции.

IX Септична операционна зала

Оборудвана с общохирургичен инструментариум.

X Очна операционна зала


 Тук се извършват очни операции.

 В отделението е извършен ремонт на подовите настилки, подменено е медицинското оборудване. Отделението разполага с високо технологична апаратура – аргонплазма коагулатор (монополяр, биполяр, високочестотен и аргон плазма), ултрасижън (отворена хирургия, лапароскопска хирургия, херния на щитовидна жлеза), централна вакуумна и кислородна инсталация. В отделението е стациониран нискотемпературен плазмен стерилизатор STERRAD 100S.

През 2012г в отделението са извършени – 4354 оперативни интервенции.

Специалисти в отделението:


Д-р Любомир Томов

длъжност: лекар, началник отделение

специалност: неврохирургия

 Жулияна Азова

длъжност: старша медицинска сестра

управление здравни грижи – магистър

 
Телефонен указател:

началник отделение: д-р Любомир Томов   894 964

ст.мед.сестра: Жулияна Азова                    894 850

медицински сестри                                   894 846

I зала - ортопедия                                   894 840

II зала - ортопедия                                  894 841

III зала - АГ                                            894 842

IV зала - хирургия                                   894 843

V зала - НХО                                           894 844

VI зала – урология                                   894 845

VII зала - очно отделение                        894 848

IX зала – лапароскопска                          894 849