Структура

Отделение за физикална и рехабилитационна медицина

 

Специалисти в отделението:

 • Д-р ДИАНА МАРИНОВА НЕДЕВА
  длъжност: ЛЕКАР,НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ФИЗИОТЕРАПИЯ, КУРОРТОЛОГИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
 • Д-р РОСИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност:
 • Д-р ДОРА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
  длъжност: СТАРШИ РЕХАБИЛИТАТОР
  специалност:

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Диана Недева
Старши рехабилитатор Дора Ангелова
Рехабилитатори-кинезитерапия
Рехабилитатори-дежурни
894-929
 
894-909
894-905