Структура

Отделение за физикална и рехабилитационна медицина

 Отделението работи по 5 клинични пътеки за физиотерапия и рехабилитация.
Приемът се осъществява с направление за хоспитализация от личен лекар или специалист.
Отделението работи и амбулаторно със сключен договор с МЦ "Св. Николай Чудотворец" (намира се до входа на Спешно отделение). Необходимо е представяне на талон №3 за специалист-физиотерапевт.

Още информация за отделението можете да намерите тук:
http://www.mbalburgas.com/bg/news/view/6/1243

Специалисти в отделението:

 • Д-р ДИАНА МАРИНОВА НЕДЕВА
  длъжност: ЛЕКАР,НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ФИЗИОТЕРАПИЯ, КУРОРТОЛОГИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
 • Д-р РОСИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ФРМ
 • Д-р АНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ФРМ
 • Д-р КАТЕРИНА ИВАНОВА ЛУЛЧЕВА-КОСТАДИНОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА ФРМ
 •  ДОРА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
  длъжност: СТАРШИ РЕХАБИЛИТАТОР


Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Диана Недева
Старши рехабилитатор Дора Ангелова
Рехабилитатори-кинезитерапия
Рехабилитатори-дежурни
894-929
 
894-909
894-905