Структура

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Реанимационна зала - тук борбата за живот е изключително трудна. В това отделение надеждата умира последна. Модерно оборудване, барокамера.

 

Специалисти в отделението:

 • Д-р АНТОН ВАСИЛЕВ ГРИГОРОВ
  длъжност: ЛЕКАР,НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р  МИХАИЛ ПЕТРОВ МИЛУШЕВ
  длъжност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р БОЙКА ПАВЛОВА ПАНОВА
  длъжност: ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КРАВЧЕНКО
  длъжност: ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ДАНИЕЛА НЕДЯЛКОВА ЛЮЦКАНОВА
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ЗДРАВКА РУСКОВА ИНДЖОВА
  длъжност: ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р СТЕФАН АТАНАСОВ ГЕРЕНОВ
  длъжност: ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ЙОРДАН ИВАНОВ ТОМОВ
  длъжност: ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р МИЛЕНА ИЛКОВА МИНЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ДЕСИСЛАВА АСЕНОВА КЕХАЙОВА
  длъжност: ЛЕКАР, АНЕСТИЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • Д-р КАТАРИНА СТАМЕНКОВСКА-ГЕРГОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • Д-р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА-ГЕНДОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • Д-р АНДРИАНА ЙОВАНОВСКА - КИРОВАКОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • Д-р ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • Д-р ЕМИЛИЯ ДИМОСКА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • ТЕОДОРА ИВАНОВА ТОМОВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Телефонни номера в отделението:

Началник отделение Д-р Антон Григоров
Старша мед.сестра Теодора Томова
Медицински секретар
Лекарски кабинет
І-ва зала
ІІ-ра зала
ІV-та зала
Лекарски кабинет и мед.сестри
Барокамера
894-810
894-806
894-807
894-808
894-809
894-811
894-812
894-902
894-946