Структура

Отделение по вътрешни болести

 Основните дейности, които се извършват в отделението са по следните клинични пътеки:

І. Клинична пътека 253 - Хеморагични диатези. Анемии

1. Вродени хемолитични анемии.
2. Придобити хемолитични анемии.
3. Вродени коагулопатии.
4. Придобити коагулопатии.
5. Тромбоцитопении.
6. Агрунолоцитоза

ІІ. Клинична пътека 74 - Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

ІІІ. Клинична пътека 94 - Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система. По тази клинична пътека се лекуват основно болни с бронхиална астма с алергичен компонент.


Специалисти в отделението:

 • Д-р СТАНИСЛАВА ПАНАЙОТОВА
  длъжност: ЛЕКАР, ВРИД. НАЧАЛНИК-ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
 • Д-р ИВАН МИНЧЕВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
 • Д-р ДИМИТЪР ДИМОВ РИБОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • ЖИВКА ЙОСИФОВА ЙОСИФОВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Станислава Панайотова
Лекарски кабинет
Медицински сестри
894-957
894-870
894-871