Структура

Отделение по гастроентерология

 

 

В отделението се извършват следните съвременни медицински изследвания:

Фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, ректороманоскопия, доплер-ехография. 

Те се прилагат както на пациенти от отделението, така и при нужда на болни от други отделения. Има възможност за преглеждане срещу заплащане на амбулаторно болни със заболявания на гастроинтестеналния тракт  (хроничен улцерозен колит, Болест на Кроун, неоплазми на храносмилателния тракт и др.).Специалисти в отделението:


 • Д-р ПЕТЬО ДИМОВ КОМПАНСКИ
  длъжност: ЛЕКАР,НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • Д-р Петьо Компански е специалист-гастроентеролог, доктор на медицинските науки. Роден е в Бургас. Завършил е медицина през 1982 г. в МУ - София.  Трудовият му стаж започва като ординатор в „Бърза помощ“, където работи 4 години. От  От 1 януари 1986 г. е назначен във вътрешно отделение с гастроентерологичен сектор, където стига до поста старши лекар, а впоследствие става началник сектор. След преобразуването на сектора в Гастроентерологично отделение, го оглавява и до този момент. През 2003 г. защитава дисертация на тема „Язвена болест и карцином на стомаха – епидемиологични и клинични проучвания“. Има допълнителни квалификации по абдоминална ехография, доплер ехография, фиброгастроскопия първо и второ ниво, фиброколоноскопия първо и второ ниво. Телефон за контакт: 0888 736103

 • Д-р КИРИЛ ЗАНКОВ ЙОРДАНОВ
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • Д-р АДЕЛИНА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност:СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • КАТЛЕНА ХРИСТОВА КРЪСТИНИНА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р П. Компански
Лекарски кабинет
Старша мед. сестра Катлена Кръстинина
Медицински сестри
Медицински секретар
ФГС кабинет
Ехографски кабинет
894-898
894-851
894-907
894-955
894-899
894-948
894-949Още за отделението можете да прочетете тук: