Структура

Отделение по гастроентерология

 

В отделението се извършват следните съвременни медицински изследвания:

Фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, ректороманоскопия, доплер-ехография. 

Те се прилагат както на пациенти от отделението, така и при нужда на болни от други отделения. Има възможност за преглеждане срещу заплащане на амбулаторно болни със заболявания на гастроинтестеналния тракт  (хроничен улцерозен колит, Болест на Кроун, неоплазми на храносмилателния тракт и др.).


Специалисти в отделението:


 • Д-р ВЕЛИНА ИВАНОВА ПРАМАТАРОВА
  длъжност: ЛЕКАР,НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • Д-р СИЛВЕНА ЦВЕТАНОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • Д-р ЕМАНУЕЛА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност:СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • ДАНИЕЛА РАХНЕВА ХРИСТОВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Велина Праматарова
Лекарски кабинет
Старша мед. сестра Даниела Христова
Медицински сестри
Медицински секретар
ФГС кабинет
Ехографски кабинет
894-898
894-851
894-907
894-955
894-899
894-948
894-949