Структура

Отделение по ендокринология и болести на обмяната

В отделението се работи по три клинични пътеки: 

КП№78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години - инсулиновозависим и неинсулиновозависим захарен диабет, както и усложненията му:
Остри:
- диабетна хипогликемия;
- диабетна кетоацидоза и хиперосмоларен синдром;

Хронични:
- очни;
- бъбречни;;
- неврологични;
- периферно-съдови;

КП №79 - Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза:
- хипотиреоидизъм - вроден и придобит;
- тиреотоксикоза;
- тиреодити - остър, подосторъ, последоров и автоимунен;
- ТАО (тиреоид-асоциирана офталмопатия);


Специалисти в отделението:

 • Д-р КРИСТИЛИНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
 • Д-р СТЕФКА СТЕФАНОВА РУСЕВА-БАШЛИЕВА
 • длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
 • М.С. ВИЛИЯНА ПЕТКОВА РАЙКОВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Николай Костадинов
Лекарски кабинет
Старша медицинска сестра Ренета Караганчева
Медицински сестри
Медицински секретар
894-837
894-839
894-838
894-853
894-838