Структура

Отделение по инфекциозни болести


Инфекциозното отделение се помещава в най-новата и модерна сграда на МБАЛ Бургас АД, открита през април 2013 г. Тя е изградена по изцяло европейски медицински стандарти.

Основното финансиране е от Министерството на здравеопазването – 1 400 060 лв. и 100 000 лв. от Община Бургас.

Новотооткритото отделение разполага с 40 легла, вт.ч. легла за пациенти с тежък имунен дефицит. Към структурата е разкрит и ентероколитен център за деца с тежки инфекциозни проблеми. За болните ще се грижат 6 лекари, сестри, санитари и дезинфектор.


За създаването на новото Инфекциозно отделение е направен основен ремонт на бившите детски отделения.

Над леглата са монтирани болнични панели със звукова и светлинна сигнализация, нощно осветление, контакти.

Инфекциозното отделение е едно от най-натоварените звена наболницата. Броят  на хоспитализираните болни в отделението всяка година е между 1600 и 1800 души.

Отделението работи по следните клинични пътеки:
КП№9, КП№10 -Остри инфекциозни заболявания на ЦНС
КП №226 - Чревни инфекции с диариен синдром
КП №228, КП №229 - Болести, предавани от членестоноги
КП №230, КП №231 - Хепатити

КП №232 - Паразитози
КП №233 - Покривни инфекции
КП №234 - Контагиозни вирусни и бактериални заболявания
КП №235 - Вирусни хеморагични трески


 

Специалисти в отделението:

 • Д-р ИВАН ИЛИЕВ ЙОТОВ
  длъжност: НАЧАЛНИК-ОТДЕЛЕНИЕ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
  специалност: ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ХАЛАЧЕВА
  длъжност:СТАРШИ ЛЕКАР, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БОЖИНОВА-КЪНЧЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
  специалност: ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р РОСТИСЛАВА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, ИНФ.БОЛЕСТИ
  специалност: ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ПЕПА КОЙНОВА КОЙНОВА - КЪНЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, ПЕДИАТРИЯ
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Иван Йотов
Старша мед.сестра Живка Иванова
Старши ординатори І етаж
Манипулационна І етаж
Амбулатория І етаж
Ординатори ІІ етаж
Манипулационна ІІ етаж
Медицински секретар ІІ етаж

Манипулационна детски сектор ІІ етаж
831-943
894-404
894-403
894-405
894-406
894-409
894-408
816-399
894-407
894-410