Структура

Отделение по кардиология

Специалисти в отделението:

 • Д-р СТАНИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПЕТРАНОВ
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, КАРДИОЛОГИЯ
 • Д-р ТОДОР ЯНАКИЕВ КОЛАРОВ
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, КАРДИОЛОГИЯ
 • Д-р МИХАИЛ АНАСТАСОВ ЧИТАКОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, КАРДИОЛОГИЯ
 • Д-р ГРИГОР КОНСТАНТИНОВ КЪНЧЕВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
  длъжност: ЛЕКАР, ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ВЛАСАКИЕВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р АСЕН ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност:
 • Д-р ИВАН КОСТАДИНОВ ЗАФИРОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност:
 • Д-р ФАТМЕ АХМЕД ШАКИРОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ
 • Д-р АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЗАМОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност:
 • НИНА БОТЕВА АНДОНОВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
  специалност:

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение Д-р Ст. Петранов
Лекарски кабинет
Старша мед. сестра Нина Андонова
Медицински сестри
Медицински секретар
Санитари
831-848
894-832
816-951
894-847
894-919
894-920