Структура

Отделение по нервни болести

 Основните дейности, извършвани в отделението са свързани с диагностика и лечение на заболявания на централна и периферна нервна система, като:

- Мозъчно-съдова болест
- Исхемични инсулти
- Мозъчни кръвоизливи
- Субарахноидален кръвоизлив
- Полиневрити и полиневропатии
- Болести на ЧМН, нервни коренцета и плексуси
- Множествена склероза
- Епилепсии
- Миастении
- Наследствено-дегенеративни заболявания
- Паркинсонова болест

Това обхваща почти цялатапатология на нервната система и горните заболявания са обхванати в клинични пътеки, за които отделението има сключен договор с НЗОК.

В отделението има възможност а извършване срещу заплащане на:

Електроенцефалограми
Доплерови сонографии
Електромиелографии
Слухови и зрителни евокирани потенциали
Вегетологични изследвания

Специалисти в отделението:

 • Д-р ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ РУСИНОВ
  длъжност: ЛЕКАР,НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р СОНЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР, НЕВРОЛОГИЯ
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ, ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • Д-р ДОНИ СТЕФАНОВА СПАХИЕВА-ДУГАНОВА
  длъжност: ЛЕКАР, НЕРВНИ БОЛЕСТИ
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ ВАСИЛЕВ
  длъжност: ЛЕКАР, НЕРВНИ БОЛЕСТИ
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ГАЛИНА ДОБРЕВА ДОБРЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, НЕРВНИ БОЛЕСТИ
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ЗДРАВКО СТЕФАНОВ КАРАГЬОЗОВ
  длъжност: ЛЕКАР, НЕРВНИ БОЛЕСТИ
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ БОШЕВ
  длъжност: ЛЕКАР, НЕРВНИ БОЛЕСТИ
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ИРЕНА ИВАНОВА ЦАНКОВА-АНДОНОВА
  длъжност: ЛЕКАР, НЕРВНИ БОЛЕСТИ
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ЩЕРЮ ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
  длъжност: ЛЕКАР, НЕРВНИ БОЛЕСТИ
  специалност: НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р РАДОСЛАВА ИВАНОВА ЧАПАНОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р АННА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА-АНГЕЛОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ИВАН ДИМИТРОВ БОШЕВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р МЕРЖАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ НЕРВНИ БОЛЕСТИ
 • ЯНКА АНАСТАСОВА ГЕОРГИЕВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение Д-р Веселин Русинов
Лекарски кабинет
Лекарски кабинет
Старша мед. сестра
Манипулационна „В”
Манипулационна „Б”
Интензивен сектор
Медицински секретар
831-770
894-771
816-930
 
894-773
894-721
894-772
894-988