Структура

Отделение по нефрология

Отделението работи по следните клинични пътеки, като се спазват в пълен обем медицинските стандарти съгласно НЗОК:

КП №61
- Остър и обострен хроничен пиелонефрит. Лекуват се пациенти с пикочни инфекции, включително и усложнени пиелонефрити - уросепсис, налична уростаза, хидронефроза и пациенти бъбречно трансплантирани.

КП №66 - Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години.
Лекуват се пациенти с олигоанурия с протеклите от ОБН усложнения - хиперхидратация, диселектролитемия, с нарушен КГА-ацидоза, изразен анемичен синдром, тежка, неовладяема хипертония и насложена пикочна инфекция.

КП №68 - Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години.
Лекуват се пациенти с регистрирана новооткрита ХБН или налична обострена или терминална ХБН и свързаните с нея усложнения - олигоурия с хиперволемия, със или без прояви на мозъчен оток, уремичен перикардит, уремична кардиомиопатия, ренална анемия, тежка метаболитна ацидоза и тежки метаболитни нарушения, изразена хиперхидратация с прояви на сърдечна декомпенсация, малигнизация при артериалната хипертония, нефрогенен асцит, диализен перитонит. Извършва се подготовка при пациентите с терминална ХБН за включване на хрониодиализа.

КП №74 - Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика.
Лекуват се пациенти с регистрирана бъбречна колика, неовладяваща се в амбулаторни условия, неусложнена и усложнена на фона на уролитиаза и фебрилитет.

Специалисти в отделението:

 • Д-р ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА МИРИНЧЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, НЕФРОЛОГИЯ
 • Д-р ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
  длъжност: ЛЕКАР, ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
  специалност: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • Д-р НИКОЛЕТА ИВАНОВА КОНДЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
  специалност: НЕФРОЛОГИЯ
 • Д-р ДИЯНА ХАМИС АЛБЕЛТАЖИ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕФРОЛОГИЯ
 • Д-р ХРИСТИНКА КРАСИМИРОВА БОРИСОВА - ЖЕЧЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕФРОЛОГИЯ
 • ТАНЯ ДОЙНОВА КАРМАШИКОВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Златина Миринчева
Лекарски кабинет ІІІ етаж
Медицински сестри ІІІ етаж
Медицински секретар
831-981
894-854
894-855
894-975