Структура

Клиника по съдова хирургия

Клиника по съдова хирургия е с 3-то ниво на компетентност и в нея се извършва пълен обем на диагностика  и оперативно лечение на съдовите заболявания- артериални и венозни. Сключен е договор по всички съдови пътеки със Здравната каса.

Образна диагностика се извършва в Отделението по съдова хирургия с модерен доплерсонограф, последно  поколение "Сименс" - за изследване на каротиди,  периферни съдове и  клоновете на аортата, проследяване на венозната система, определяне скорост и обем на кръвотока, състояние на артериалната стена, атероматозни плаки и др. Диагностичната инвазивна конвенционална аортоартериография или СТ ангиография се извършва на място в болницата. Това включва и извършване на високотехнологични процедури-ангиопластика и стентиране. Извършва се интраоперативна   диагностика и контрол с  С-рамо. За първична диагностика се използва пулсови индивидуални доплерови апарати.

Клиниката по съдова хирургия разполага с 6-ма лекари. Четирима от тях са със специалност "Хирургия" и "Съдова хирургия",  двама са специализанти, а двама лекари са със защитени докторантури и удостоени със звание доктор по медицина. Отделението се ръководи от хабилитирано лице - доцент по хирургия.
Лекарите и специалистите по здравни грижи се намират в непрекъснат цикъл на повишаване на квалификацията им, участвайки в предварително зададени за всяка година планови програми за участие в семинари,национални и международни конгреси; въвеждане на новости  и др.

В Клиниката по съдова хирургия средно годишно се лекуват около 1 700 пациенти, от които повече от 900 оперативно. 60% от операциите са с голям и много голям обем и сложност. Такива са: по повод заболявания на коремната аорта и клоновете й, реконструкции на каротидни съдове, бедрени и подколенни съдове.Пълна гама на неинвазимни и инвазивни методи на диагностика на съдовите заболявания - артериални, венозни, лимфни

- Доплерова диагностика
- Ангиография

Комплексно оперативно лечение на всички видове съдови заболявания с голям и много голям обем и сложност:

- Периферни стеснения и запушвания на хранещите съдове
- Аневризми и разширения на аорта и периферни съдове
- Лечение и профилактика на мозъчно-съдова болест
- Спешни съдови заболявания: емболии, тромбози, травми, руптури и др. лезии
- Изграждане на постоянен достъп за хемодиализа
- Разширени вени и венозни тромбози, лазерна аблация, склерозация и минимално инвазивни, козметични процедури
- Съдово-свързани тумори и малоформации (хемангиоми, вродени фистули, анатомично притискане на съдове)
- Комплексно медикаментозно лечение на съдовите заболявания
- Хирургично лечение на диабетно стъпало. Барокамера
- Лечение с мононуклеарни клетки (стволови клетки). Неоангиогенеза

Специалисти в отделението:


 • Проф. ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВ ВАСИЛЕВ,
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК КЛИНИКА
  специалност: ХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, СУ и ЗДР.МЕНИДЖМЪНТ
 • Д-р БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ТРЪПЧЕВ
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: ХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 • Д-р СТОЙЧО РАНГЕЛОВ ШИШКОВ
  длъжност: ЛЕКАР, ХИРУРГИЯ
  специалност: ХИРУРГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 • Д-р РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ ШИШКОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 • Д-р ХРИСТО СТЕФАНОВ
  длъжност: ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ
  специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ
 • ВАНЯ ВАСИЛЕВА ТОНЧЕВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Телефонни номера в отделението:

Началник отделение Доц. д-р Валентин Василев
Лекарски кабинет
Старша мед.сестра Ваня Тончева
Медицински сестри
894-709
894-709
894-709
894-986