Структура

Отделение по урология

Отделението по урология разполага с модерна апаратура и от август 2017г. е Център за лечение на уролитиаза, отговарящ на всички изисквания на Европейската асоциация по урология.
Апаратура:

- екстракорпорален литотриптер (ЕКЛТ) за извънтелесно разбиване на камъни в пикочо-отделителната система;

-пневматичен  и ултразвуков интракорпорален литотриптeр;

-нефроскоп за перкутанна (през кожата) нефролитотрипсия;

- уретерореноскоп за литотрипсия на камъни в уретера и бъбречното легенче;

- рентгенов апарат – тип C рамо и последно поколение холмиум (зелен) лазер.

- последно поколение доплер – ултрасонограф за перкутанна нефростомия и пункция на бъбрека.Основните дейности, извършвани в отделението са:


- Лечение на доброкачествена простатна хиперплазия - по безкръвен метод
- Лечение на бъбречно-каменна болест - ендоскопски методи на лечение
- Лечение на бъбречно-каменна болест - извънтелесно разбиване на камъни в бъбреци, уретери и пикочен мехур с вълни - ЕКТЛ
- Лечение на онкологични заболявания на отделителната система по безкръвен метод
- Лечение на андрологични състояния и оперативни интервенции на мъжка полова система, свързани със стерилитета (варикоцеле, хидроцеле, фиоза, къс френулум и др.).
- Премахване на чужди тела от мъжкия полов член
- Безкръвно лечение на брадавици и кондиломи

Въведените методи на лечение са предимно безкръвни (ендоскопски), щадящи, с минимум травма за пациента.
Отделението разполага и с две ВИП стаи с общо четири легла за по-добър комфорт на пациентите.

Специалисти в отделението:

 • Д-р НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ МИРИНЧЕВ
  длъжност: НАЧАЛНИК-ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: УРОЛОГИЯ
 • Д-р ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МИРАЗЧИЙСКИ
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: УРОЛОГИЯ
 • Д-р ГЕОРГИ ДОЙЧИНОВ ГЕОРГИЕВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: УРОЛОГИЯ
 • Д-р ЗЛАТКА ДЕМИРЕВА ЧОЛАКОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност:СПЕЦИАЛИЗИРА УРОЛОГИЯ
 • МАРА ЖЕЛЯЗКОВА ДЕМИРЕВА
  длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Николай Миринчев
Старши лекар
Лекарски кабинет

Старша мед.сестра Мара Димова
Медицински сестри
894-928
894-780
894-783
 
894-784