Структура

Администрация

Работно време: 
  Понеделник-петък от 08.00 - 16.30 часа с 1/2 час обедна почивка  
 
Телефонни номера:
Юристи
Отдел „Човешки ресурси”
Организатор „снабдяване”
Управител централен склад
Управител склад медицински консумативи
Деловодство
Архив
Специалист болнично хранене
Инструктор хранене
Здравен инспектор
Гражданска защита
810-581
810-595
810-567
894-804
894-722
894-720
894-724
894-803
894-803
894-859
894-998
894-989
894-707
894-718