Структура

Администрация

 
 • КЕТИ НАСКОВА ДАСКАЛОВА
  длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
 • ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
  длъжност: АРХИВАР
 • ДАНИЕЛА ДОНЕВА СЛАВОВА
  длъжност: АРХИВАР
 • МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪТЕВА
  длъжност: ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
 • ГЕОРГИ БОЙЧЕВ БОЙЧЕВ
  длъжност: ИНСПЕКТОР ГРАЖД.ЗАЩИТА
 • ДОРА ГРУЕВА ХРИСТОВА
  длъжност: ИНТРУКТОР, ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ
 • ЛИЛИЯНА СТАМЕНОВА ТОДОРОВА
  длъжност: КУРИЕР
 • МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА
  длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА АРХИВ
 • РОСИЦА МОНЕВА АНДРЕЕВА
  длъжност: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
 • ВЕЛИЧКА КАРЧЕВА АТАНАСОВА
  длъжност: СПЕЦИАЛИСТ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
 • ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
  длъжност: ОРГАНИЗАТОР СНАБДЯВАНЕ
 • СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕНОВА
  длъжност: СПЕЦ.ПО ОРГ.И КОНТРОЛ НА БОЛН.ХРАНЕНЕ
 • НОРА СТОЯНОВА ТЕРЗИЕВА
  длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ
 • ЛЮБКА ЯНКОВА ИВАНОВА
  длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ
 • НИКОЛИНКА КИРОВА КОЛЕВА
  длъжност: УПРАВИТЕЛ НА СКЛАД

Работно време: 
Ежедневно от 08.00 - 16.30 часа с 1/2 час обедна почивка  
 
Телефонни номера:
Юристи
Отдел „Човешки ресурси”
Организатор „снабдяване” Величка Георгиева
Управител централен склад Нора Терзиева
Управител склад медицински консумативи Дияна Тюфекчиева
Деловодство
Архив
Специалист болнично хранене инж. Светлана Генова
Инструктор хранене Дора Христова
Здравен инспектор Мария Вътева
Гражданска защита Георги Бойчев
810-581
810-595
810-567
894-804
894-722
894-720
894-724
894-803
894-803
894-859
894-998
894-989
894-707
894-718