Структура

Информационен център


 
 
  • ТЕМЕНУГА ГЕОРГИЕВА ХАВСАЛИЕВА
    длъжност: НАЧАЛНИК ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Работно време: 
Ежедневно от 08.00 - 16.30 часа с 1/2 час обедна почивка  
 
Телефонни номера:
Началник информационен център Теменуга Хавсалиева
Информационен център
Системен администратор Светлин Инджов
Отдел „Статистика” Невена Костова
Отдел „Статистика” Светла Гавраилова
894-913
894-974

 

 

 
 
894-716