Структура

Технически отдел

 
 • ИНЖ. ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ
  длъжност: НАЧАЛНИК ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ
 • ИНЖ. Христо Василев
  длъжност:Зам.НАЧАЛНИК ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ,машинен инженер
 • ИНЖ. Стефан Карагьозов
  длъжност Инв. контрол, стр. техник
 • КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ
  длъжност: ОРГАНИЗАТОР ЗВЕНО АВТОТРАНСПОРТ

Работно време: 
Ежедневно от 08.00 - 16.30 часа с 1/2 час обедна почивка  
 
Телефонни номера:
Началник технически отдел инж. Георги Даскалов
Зам.Началник инж. Христо Василев
Ел. техници
Ел. техници
Инв. контрол, стр. техник Стефан Карагьозов
Климатици
ОВК
Кислородни техници
В и К
Топлотехници
Диспечер
Шофьори
894-717
894-705
894-887
894-888
894-723
894-889
894-805
894-890
894-892
894-894
894-882
894-883