Структура

Финансово-счетоводен отдел

 
  • АНИ БЪЧВАРОВА
    длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
  • ГИНКА КОЕВА КОЛЕВА
    длъжност: ЗАМ. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Телефонни номера:
Главен счетоводител Ани Бъчварова
Зам.главен счетоводител Гинка Колева
Счетоводство І-ва стая
ІІ-ра стая
Каса изчислители
Главен касиер
Специалист отчитане на труда Тереза Ганчева
Специалист отчитане на труда Радостина Андонова
810-558
894-970
810-598
894-712
810-560
894-969
894-713
894-713