Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Медицински център “Св. Николай Чудотворец”

Медицински център "Свети Николай Чудотворец"ЕООД  е създаден през 2002 г. Той е собственост на УМБАЛ –Бургас. Центърът  се помещава на територията на Спешно отделение.

В него работят настоящи и бивши специалисти от УМБАЛ Бургас с дългогодишен опит и практика, доказали се в своята област по специалностите:кардиология, ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, нефрология, хирургия, съдова хирургия, неврохирургия, урология, ортопедия и травматология, нервни болести, детски болести, очни болести, УНГ болести, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика.

Центърът работи с доброволни здравно-осигурителни фондове.

В Медицинския център се извършват дейности по пакет физикална и рехабилитационна медицина по договор с  НЗОК.

Издават се протоколи за помощни материали (инвалидни колички, столове и др).

Ехокардиографии по здравна каса.

Медицинският център разполага с апарат за доплерова сонография, 4D-ехограф за фетална морфология, дигитален рентгенов апарат и компютърен томограф от най-ново поколение, ехограф за извършване на ставна ехография (артросонография).

Компютърно изследване на зрението.

В МЦ има разкрит дежурен кабинет за неотложна помощ с работно време 20:00 – 08:00 ч. през делнични дни и денонощно през почивни и празнични дни. Дежурният кабинет отговаря на тел. 056/ 894996.

Управител на Медицински център "Свети Николай Чудотворец"е д-р Нигохос Топузян.

В центъра работят 26 лекари, 15 сестри и лаборанти и 8 души помощен персонал.

 Работното време на МЦ е от 08:00 – 18:00 ч.

Записванията стават на телефоните на регистратурата   056/816 454, 0879 545 082.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ МЦ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

ГРАФИК НА КАБИНЕТИТЕ

Кабинет Физикална и Рехабилитационна медицина

Д-р Диана Маринова                        понеделник до петък от 14.00-16.00ч.

Неврохирургичен кабинет

Д-р Любомир Томов                         понеделник,сряда от 14.00-16.00ч.

Д-р Светлозар Георгиев                   вторник,четвъртък от 14.00-16.00ч.

Офталмологичен кабинет

Д-р Марина Хрелева                       вторник,сряда от 12.00-16.00ч. четвъртък,петък от 08.00-12.00ч.

Д-р Румен Мутавчиев                      понеделник до петък от 12.00-14.00ч.                                                       
Кардиологичен кабинет

Д-р Иванка Танева                            понеделник до петък от 08.00-13.30ч.

Д-р Ваня Орханкелиева           понеделник до четвъртък от 14.00-17.00ч.

Д-р Александър Замов              понеделник, сряда     от 08.00-11.30ч. петък  от 14.00-18.00ч.

Ортопедичен кабинет

Д-р Димитър Челебиев            понеделник до петък от 08.00-14.00ч.

Д-р Емил Стоянов                            понеделник,четвъртък от 14.00-16.30ч.

Д-р Димитър Балабанов                   сряда от 14.00-16.30ч.

Д-р Денчо Кавалджиев                    вторник,петък  от 14.00-16.30ч.


Урологичен кабинет

Д-р Станка Герганова             понеделник до петък от 08.00-12.00ч.

Д-р Стелиян Славов              вторник,четвъртък от 12.00-14.00ч.

                                                            петък                          от 12.00-16.00ч.

Д-р Пламен Миразчийски               понеделник,вторник,срядаот 14.00-17.00ч.
Д-р Мая Катрафилова                 четвъртък, петък 14-17


Хирургичен кабинет

Д-р Константин Косев                     вторник,четвъртък,петък от 08.00-12.00ч.

Д-р Тодор Шуплев                            понеделник,сряда от 08.00-12.00Кабинет съдова хирургия

Д-р Борислав Тръпчев                      понеделник,вторник,четвъртък  от 14.00-17.00ч.

Д-р Стойчо Шишков                        сряда,петък    от 14.00-17.00ч.

 

Кабинет детска хирургия

Д-р Евгений Бенчев                         вторник,сряда,петък от 12.00-14.00ч.

 

УНГ кабинет

Д-р Диана Радославова                    понеделник,сряда,четвъртък от 08.00-12.30ч.

                                     вторник,петък от 12.30-16.30ч.

Д-р Калинка Недева               вторник,петък от 08.00-12.00ч.

 

Гастроентерологичен кабинет

Д-р Силвена Цветанова                   понеделник,сряда,четвъртък  от 14.00-16.30

                                                           


Акушеро-гинекологичен кабинет

Д-р Татяна Габровска             вторник до петък от 08.00-12.00ч.

Д-р Добрин Иванов                         вторник от 14.00-16.00ч.

Д-р Златко Кироваков                      понеделник от 08.30-14.00ч.

                                                            сряда, петък от 14.30-17.00ч.

Д-р Йорданка Кирова-Карева         понеделник от 14.00-16.30 ч.

                                                            четвъртък от 14.00-16.30 ч.

                                               

Неврологичен кабинет

Д-р Емил Костов                 понеделник до петък от 08.00-17.00ч.

Д-р Ирена Цанкова-Андонова        вторник,четвъртък от 13.30-15.30ч.


Педиатричен кабинет

Д-р Слава Коларова        понеделник,сряда,петък от 13.00-16.00ч.

Д-р Вергиния Дерменджиева      вторник,четвъртък  от 08.00-13.00ч.

Д-р Стилияна Томова                       вторник  от 14.00-16.00ч.

Д-р Ели Благинова                           понеделник,сряда,петък от 08.00-12.30ч.

вторник от 12.00-14.00ч.

                                                            четвъртък от 14.00-16.00ч.


Ендокринологичен кабинет

Д-р Женя Караилиева-Георгиева    вторник,четвъртък от 13.00-17.00ч.

Д-р Стефка Стефанова                     понеделник,вторник,сряда,петък от 08.00-12.30ч.

 

Хематологичен кабинет №24

Д-р Димитър Костов              вторник,петък от 14.00-17.00ч.

Д-р Станислава Панайотова понеделник,сряда от 14.00-17.00ч.


Нефрологичен кабинет

Д-р Светла Стамова               понеделник до петък  от 08.00-12.00ч.

Д-р Николета Балабанова                вторник,четвъртък от 14.00-16.30ч.

Ревматологичен кабинет

Д-р Мария Недкова                          понеделник,сряда  от 14.00-18.00ч.

Д-р Румяна Христова                       вторник,четвъртък  от 14.00-18.00ч.


 Медицински център "Св. Николай Чудотворец" преглежда безплатно пациенти на 62-ма общопрактикуващи лекари извън работното им време.

Това е от 20 ч. вечерта до 8 ч. сутринта, в събота и неделя, и в дни, обявени за официални празници.

Заплаща се потребителска такса, като лицата, освободени от такса в предвидените от закона случаи не я заплащат (деца, военноинвалиди, социално-слаби и др.).

Съгласно закона, лекарите в дежурния кабинет нямат правомощия по издаване на медицински документи за насочване на пациентите към други специалисти за консултативни прегледи, за извършване на медико-диагностични и други изследвания.

Лекарите в дежурния кабинет могат да насочат пациента за прием в болница, което е безплатно за здравноосигурените пациенти.

Вижте дали Вашето джипи е в този списък. Ако не е, попитайте го къде да търсите медицинска помощ в извън работното му време!

 

СПИСЪК НА ОПЛ СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С МЦ”СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” ЗА ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ

 

 1. Д-р Алексиева,Христина(ж.к.Славейков)
 2. Д-р Ангелова,Анна (ж.к.Бр.Миладинови)           
 3. Д-р Андреева,Таня(ж.к.Бр.Миладинови)           
 4. Д-р Боева,Диана(ж.к.Славейков,гр.Българово)                             
 5. Д-р Гаврилова,Снежанка(ж.к.Възраждане)        
 6. Д-р Ганчева,Красимира(ж.к.Лазур)                     
 7. Д-р Георгиев,Петко(с.Дебелт)
 8.                    Д-р Георгиева,Вержиния   (к.к.Слънчев бряг)   
 9.          Д-р Георгиева,Диана(ж.к.Зорница)                  
 10. Д-р Георгиева,Красимира(гр.Средец)                 
 11. Д-р Гичева,Николина(кв.Сарафово)           
 12. Д-р Градинаров,Бончо(гр.Созопол)
 13. Д-р Григорова,Дора(гр.Бургас)
 14. Д-р Григорова,Анна(ж.к.М.Рудник)                     
 15. Д-р Дамбова,Мариана(ж.к.Лазур)              
 16. Д-р Денчева,Димка(ж.к.Зорница)             
 17. Д-р Дерменджиева,Валерия(гр.Средец)     
 18. Д-р Димитрова,Мария(ж.к.Зорница)       
 19. Д-р Димитрова,Радка(ж.к.Зорница)
 20. Д-р Димитрова-Мутафова,Елена( гр.Камено)            
 21. Д-р Дралчева,Ивелина(ж.к.Зорница)         
 22. Д-р Дънкова,Радослава (ж.к.Лазур)           
 23. Д-р Дюлгерова,Албена(гр.Черноморец)
 24. Д-р Дюлгерова,Рената(ж.к.Лазур)
 25. Д-р Желева,Кремена(ж.к.Лазур)
 26. Д-р Желязков,Петко (гр.Камено)                               
 27. Д-р Жечева,Ваня (ж.к.Лазур)
 28. Д-р Здравкова,Дора(кв.Ч.море)          
 29. Д-р Иванова,Даринка (ж.к.Славейков)      
 30. Д-р Йорданова,Йовка(ж.к.Лазур)        
 31. Д-р Кавукджиян,Мария(ж.к.Лазур)     
 32. Д-р Кенолова,Росица (ж.к.Славейков)
 33. Д-р Киров,Боби(гр.Айтос)     
 34. Д-р Компанска,Яна (ж.к.Славейков)       
 35. Д-р Костова,Виолета(ж.к.Лазур)              
 36. Д-р Крачков,Димитър(ж.к.Зорница)
 37. Д-р Марангозова,Марияна(кв.Сарафово) 
 38. Д-р Маркова,Йонка  (ж.к.Славейков)       
 39. Д-р Медаров,Велимир (ж.к.Славейков) 
 40. Д-р Мелконян,Жираир(кв.Ветрен)             
 41. Д-р Мигарова,Миглена (ж.к.Славейков)  
 42. Д-р Миразчийска,Ирена(ж.к.Славейков)
 43. Д-р Неделчева,Ирина  (ж.к.Зорница)
 44. Д-р Николова,Антоанета (гр.Камено)       
 45. Д-р Николова,Свобода(ж.к.Лазур,с.Трояново)                     
 46. Д-р Нончева,Елиана  (ж.к.Зорница)           
 47. Д-р Нохчева,Невена  (ж.к.Зорница)
 48. Д-р Памукчийски,Христо(гр.Българово,с.Брястовец)         
 49. Д-р Панайотов,Пламен (ж.к.Бр.Миладинови)
 50. Д-р Панекова,Росица (ж.к.Зорница)          
 51. Д-р Петров,Георги(с.Равнец)                        
 52. Д-р Попова,Нина (ж.к.Зорница)                          
 53. Д-р Робева,Даниела (ж.к.Бр.Миладинови)
 54. Д-р Русева,Веселина(гр.Ахелой)                             
 55. Д-р Спиридонова,Елена(ж.к.Славейков) 
 56. Д-р Стойчева,Райна(ж.к.Зорница)
 57. Д-р Стоянов,Ангел( ж.к.Славейков, ж.к.Зорница)                
 58. Д-р Стоянова,Мара(гр.Средец)                    
 59. Д-р Танева,Антония(гр.Средец)                    
 60. Д-р Тодоров,Димитър (ж.к.Лазур)             
 61. Д-р Христова,Пламена (ж.к.Зорница)
 62. Д-р Христов,Михаил ( ж.к.Зорница) 
 63. Д-р Чавдарова,Надежда (ж.к.Славейков) 
 64. Д-р Чепилева,Милена (ж.к.Славейков)     
 65. Д-р Чиликова,Диана(ж.к.Бр.Миладинови)
 66. Д-р Янев,Димитър (гр.Камено)