Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Медицински център “Св. Николай Чудотворец”

Медицински център "Свети Николай Чудотворец"ЕООД  е създаден през 2002 г. Той е собственост на УМБАЛ –Бургас. Центърът  се помещава на територията на Спешно отделение.

В него работят настоящи и бивши специалисти от УМБАЛ Бургас с дългогодишен опит и практика, доказали се в своята област по специалностите:кардиология, ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, нефрология, хирургия, съдова хирургия, неврохирургия, урология, ортопедия и травматология, нервни болести, детски болести, очни болести, УНГ болести, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика.

Центърът работи с доброволни здравно-осигурителни фондове.

В Медицинския център се извършват дейности по пакет физикална и рехабилитационна медицина по договор с  НЗОК.

Издават се протоколи за помощни материали (инвалидни колички, столове и др).

Ехокардиографии по здравна каса.

Медицинският център разполага с апарат за доплерова сонография, 4D-ехограф за фетална морфология, дигитален рентгенов апарат и компютърен томограф от най-ново поколение, ехограф за извършване на ставна ехография (артросонография).

Компютърно изследване на зрението.

В МЦ има разкрит дежурен кабинет за неотложна помощ с работно време 20:00 – 08:00 ч. през делнични дни и денонощно през почивни и празнични дни. Дежурният кабинет отговаря на тел. 056/ 894996.

Управител на Медицински център "Свети Николай Чудотворец"е д-р Нигохос Топузян.

В центъра работят 26 лекари, 15 сестри и лаборанти и 8 души помощен персонал.

 Работното време на МЦ е от 08:00 – 18:00 ч.

Записванията стават на телефоните на регистратурата   056/816 454, 0879 545 082.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ МЦ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

ГРАФИК НА КАБИНЕТИТЕ

Кабинет Физикална и рехабилитационна медицина

Д-р Диана Маринова                        понеделник до петък от 14.00-16.00ч.

Неврохирургичен кабинет

Д-р Любомир Томов                         понеделник,сряда от 14.00-16.00ч.

Д-р Светлозар Георгиев                   вторник,четвъртък от 14.00-16.00ч.

Офталмологичен кабинет

Д-р Марина Хрелева                       вторник,сряда от 12.00-16.00ч. четвъртък,петък от 08.00-12.00ч.

Д-р Румен Мутавчиев                      понеделник до петък от 12.00-14.00ч.                                                       
Кардиологичен кабинет

Д-р Иванка Танева                            понеделник до петък от 08.00-13.30ч.

Д-р Ваня Орханкелиева           понеделник до четвъртък от 14.00-17.00ч.

Д-р Александър Замов              понеделник, сряда     от 08.00-11.30ч. петък  от 14.00-18.00ч.

Ортопедичен кабинет

Д-р Димитър Челебиев            понеделник до петък от 08.00-14.00ч.

Д-р Емил Стоянов                            понеделник,четвъртък от 14.00-16.30ч.

Д-р Димитър Балабанов                   сряда от 14.00-16.30ч.

Д-р Денчо Кавалджиев                    вторник,петък  от 14.00-16.30ч.

Урологичен кабинет

Д-р Станка Герганова             понеделник до петък от 08.00-12.00ч.
Д-р Стелиян Славов              вторник и сряда от 12.00-14.00ч., четвъртък и петък 12.00-15.00
Д-р Пламен Миразчийски       понеделник,вторник,сряда 14.00-17.00ч.

Хирургичен кабинет

Д-р Константин Косев                     вторник,четвъртък,петък от 08.00-12.00ч.
Д-р Тодор Шуплев                            понеделник,сряда от 08.00-12.00

Кабинет съдова хирургия

Д-р Стойчо Шишков                      понеделник, сряда,петък от 14.00-16.00ч.

Кабинет детска хирургия

Д-р Евгений Бенчев                         вторник,сряда,петък от 12.00-14.00ч.

УНГ кабинет

Д-р Диана Радославова                    понеделник,сряда,четвъртък от 08.00-12.30ч.

                                                     вторник,петък от 12.30-16.30ч.

Д-р Цветелина Григорова                вторник,петък от 08.00-12.00ч.

Гастроентерологичен кабинет

Д-р Силвена Цветанова                   понеделник,сряда,четвъртък  от 14.00-16.30 

Акушеро-гинекологичен кабинет

Д-р Татяна Габровска             вторник до петък 08.00-12.00ч.

Д-р Добрин Иванов                         вторник от 14.00-16.00ч.

Д-р Златко Кироваков                      понеделник от 08.30-14.00ч.

                                                            сряда, петък от 13.00-18.00ч.

Д-р Йорданка Кирова-Карева         понеделник и четвъртък от 14.00-16.30 ч.

                                                                                

Неврологичен кабинет

Д-р Емил Костов                 понеделник до петък от 08.00-17.00ч.

Д-р Ирена Цанкова-Андонова        вторник,четвъртък от 13.30-15.30ч.

Педиатричен кабинет

Д-р Слава Коларова        понеделник,сряда,петък от 13.00-16.00ч.

Д-р Вергиния Дерменджиева      вторник,четвъртък  от 08.00-13.00ч.

Д-р Стилияна Томова                       вторник  от 14.00-16.00ч.

Д-р Ели Благинова                           понеделник,сряда,петък от 08.00-13.00ч.

                                                     вторник от 12.00-14.00ч.

                                                      четвъртък от 14.00-16.00ч.


Ендокринологичен кабинет

Д-р Женя Караилиева-Георгиева    вторник 13.00-17.00ч., четвъртък 9.00-13.00

Д-р Стефка Стефанова                     понеделник,сряда,петък от 09.00-13.00ч.
Д-р Кристилина Илиева                     понеделник и четвъртък от 14.00-16.00

Хематологичен кабинет №24

Д-р Димитър Костов              понеделник и петък от 14.00-17.00ч.

Д-р Станислава Панайотова сряда и четвъртък от 14.00-17.00ч.


Нефрологичен кабинет

Д-р Светла Стамова               понеделник до петък  от 08.00-12.30ч.

Д-р Николета Балабанова                вторник,четвъртък от 14.00-16.30ч.

Ревматологичен кабинет

Д-р Румяна Христова                       понеделник и сряда от 14.00-18.00ч.

Кабинет за имунизации срещу COVID-19
Всеки ден, включително празнични и почивни от 8.30 до 18 ч.


 Медицински център "Св. Николай Чудотворец" преглежда безплатно пациенти на 62-ма общопрактикуващи лекари извън работното им време.

Това е от 20 ч. вечерта до 8 ч. сутринта, в събота и неделя, и в дни, обявени за официални празници.

Заплаща се потребителска такса, като лицата, освободени от такса в предвидените от закона случаи не я заплащат (деца, военноинвалиди, социално-слаби и др.).

Съгласно закона, лекарите в дежурния кабинет нямат правомощия по издаване на медицински документи за насочване на пациентите към други специалисти за консултативни прегледи, за извършване на медико-диагностични и други изследвания.

Лекарите в дежурния кабинет могат да насочат пациента за прием в болница, което е безплатно за здравноосигурените пациенти.

Вижте дали Вашето джипи е в този списък. Ако не е, попитайте го къде да търсите медицинска помощ в извън работното му време!

 

СПИСЪК НА ОПЛ СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С МЦ”СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” ЗА ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ

 1. Д-р Ангелова, Анна  
 2. Д-р Ангелова-Георгиева, Анелия
 3. Д-р Андреева, Таня
 4. Д-р Апостолова, Антоанета
 5. Д-р Байкова-Аврамова, Жанет
 6. Д-р Бакалова, Диана
 7. Д-р Бахчеванова, Тодорка
 8. Д-р Бистрева, Яна
 9. Д-р Боева, Диана
 10. Д-р Гаврилова, Снежанка
 11. Д-р Ганчева, Красимира
 12. Д-р Георгиев, Петко
 13. Д-р Георгиева, Диана
 14. Д-р Георгиева, Красимира
 15. Д-р Георгиева, Таня
 16. Д-р Гинев, Васил
 17. Д-р Гичева, Николина
 18. Д-р Градев, Венцислав
 19. Д-р Градинаров, Бончо
 20. Д-р Григорова, Дора
 21. Д-р Григорова, Анна
 22. Д-р Дамбова, Мариана
 23. Д-р Дерменджиева, Валерия
 24. Д-р Димитров, Румен
 25. Д-р Димитрова, Мария
 26. Д-р Димитрова, Радка
 27. Д-р Димитрова-Мутафова, Елена
 28. Д-р Дралчева, Ивелина
 29. Д-р Дънкова, Радослава  
 30. Д-р Дюлгерова, Албена
 31. Д-р Дюлгерова, Рената
 32. Д-р Желева, Кремена
 33. Д-р Желязков, Петко  
 34. Д-р Жечева, Ваня  
 35. Д-р Иванова, Даринка  
 36. Д-р Йорданова, Йовка
 37. Д-р Кавукджиян, Мария
 38. Д-р Кенолова, Росица  
 39. Д-р Киров, Боби
 40. Д-р Колева, Тонка
 41. Д-р Компанска, Яна  
 42. Д-р Константинова, Мариана
 43. Д-р Костадинова, Красимира
 44. Д-р Костова, Виолета
 45. Д-р Костова, Райна
 46. Д-р Крачков, Димитър
 47. Д-р Кръстева, Йорданка
 48. Д-р Кънева, Маша
 49. Д-р Лазарова, Румяна
 50. Д-р Марангозова, Марияна
 51. Д-р Маркова, Йонка   
 52. Д-р Медаров, Велимир  
 53. Д-р Мелконян, Жираир
 54. Д-р Мигарова, Миглена  
 55. Д-р Милева, Петя
 56. Д-р Миразчийска, Ирена
 57. Д-р Неделчева, Ирина   
 58. Д-р Николов, Емил
 59. Д-р Николова, Антоанета  
 60. Д-р Николова, Свобода
 61. Д-р Николова, Христина
 62. Д-р Нончева, Елиана   
 63. Д-р Нохчева, Невена   
 64. Д-р Орфани, Свобода  
 65. Д-р Павлова, Дарина
 66. Д-р Памукчийски, Христо
 67. Д-р Панайотов, Пламен  
 68. Д-р Панекова, Росица  
 69. Д-р Петров, Георги
 70. Д-р Попова, Нина  
 71. Д-р Райкова, Мирослава
 72. Д-р Робева, Даниела  
 73. Д-р Русева, Веселина
 74. Д-р Спиридонова, Елена
 75. Д-р Стойчева, Райна
 76. Д-р Стоянов, Ангел
 77. Д-р Стоянова, Мара 
 78. Д-р Танева, Антония
 79. Д-р Тодоров, Димитър  
 80. Д-р Христова, Пламена  
 81. Д-р Христов, Михаил  
 82. Д-р Чавдарова, Надежда  
 83. Д-р Чепилева, Милена  
 84. Д-р Червенкова, Христина
 85. Д-р Чиликова, Диана
 86. Д-р Янев, Димитър  
 87. Д-р Янева, Мария