Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

Спешни случаи:
112

Медицински център “Св. Николай Чудотворец”

Медицински център "Свети Николай Чудотворец"ЕООД  е създаден през 2002 г. Той е собственост на МБАЛ –Бургас. Центърът  се помещава на територията на Спешно отделение.

В него работят настоящи и бивши специалисти от МБАЛ Бургас с дългогодишен опит и практика, доказали се в своята област по специалностите:кардиология, ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, нефрология, хирургия, съдова хирургия, неврохирургия, урология, ортопедия и травматология, нервни болести, детски болести, очни болести, УНГ болести, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика.

Центърът работи с доброволни здравно-осигурителни фондове.

В Медицинския център се извършват дейности по пакет физикална и рехабилитационна медицина по договор с  НЗОК.

Издават се протоколи за помощни материали (инвалидни колички, столове и др).

Ехокардиографии по здравна каса.

Медицинският център разполага с апарат за доплерова сонография, 4D-ехограф за фетална морфология, дигитален рентгенов апарат и компютърен томограф от най-ново поколение.

Компютърно изследване на зрението. Лазертерапия и флуоресцентна ангиография на очни заболявания.

В МЦ има разкрит дежурен кабинет за неотложна помощ с работно време 20:00 – 08:00 ч. през делнични дни и денонощно през почивни и празнични дни. Дежурният кабинет отговаря на тел. 056/ 894996.

Управител на Медицински център "Свети Николай Чудотворец"е д-р Нигохос Топузян.

В центъра работят 26 лекари, 15 сестри и лаборанти и 8 души помощен персонал.

 Работното време на МЦ е от 08:00 – 18:00 ч.

Записванията стават на телефоните на регистратурата   056/816 454, 0879 545 082.

ГРАФИК НА КАБИНЕТИТЕ

Кабинет Физикална и Рехабилитационна медицина

Д-р Диана Маринова                        понеделник до петък от 14.00-16.00ч.

Неврохирургичен кабинет

Д-р Любомир Томов                         понеделник, сряда от 14.00-16.00ч.

Д-р Светлозар Георгиев                   вторник, четвъртък от 14.00-16.00ч.

Офталмологичен кабинет

Д-р Марина Хрелева                        вторник, четвъртък, петък от 08.00-12.00ч.

                                                      сряда от 12.00-16.00ч.

Д-р Анна Камбурова                      понеделник до петък от 12.00-14.00ч.

Д-р Славей Славов                           вторник, четвъртък, петък от 14.00-16.30ч.

                                                           
Кардиологичен кабинет

Д-р Иванка Танева                            понеделник до петък от 08.00-13.30ч.

Д-р Ваня Орханкелиева           понеделник до четвъртък от 14.00-17.00ч.

Ортопедичен кабинет

Д-р Димитър Челебиев            понеделник, сряда, четвъртък от 08.00-14.00ч.

                                             вторник, петък от 08.00-11.00ч.

Д-р Георги Кехайов                          вторник от 11.00-16.00ч.

                                                      петък от 12.00-16.30ч.

Д-р Лъчезар Томов                           понеделник, сряда от 14.00-18.00ч.

Урологичен кабинет

Д-р Станка Герганова             понеделник до петък от 08.00-12.00ч.

Д-р Стелиян Славов              вторник, четвъртък от 12.00-14.00ч.

                                          петък                          от 12.00-16.00ч.

Д-р Пламен Миразчийски               понеделник,вторник,срядаот 14.00-17.00ч.

Хирургичен кабинет

Д-р Борислав Тръпчев                      понеделник, вторник, четвъртък от 17.00-18.00ч.

Д-р Пламен Андреев                        понеделник, сряда от  08.00-13.00ч.

Д-р Константин Косев                     вторник, четвъртък, петък от 08.00-13.00ч.

Кабинет съдова хирургия

Д-р Борислав Тръпчев                      понеделник, вторник, четвъртък  от 14.00-17.00ч.

Д-р Стойчо Шишков                        сряда, петък    от 14.00-17.00ч.

Кабинет детска хирургия

Д-р Евгений Бенчев                         вторник, сряда, петък от 12.00-14.00ч.

 

УНГ кабинет

Д-р Диана Радославова                    понеделник, сряда, четвъртък от 08.00-12.30ч.

                                     вторник, петък от 12.30-16.30ч.

Д-р Калинка Недева              понеделник, четвъртък от 13.00-16.00ч.

                                                            вторник от 08.00-12.00ч.

Д-р Паола Караиванова                   сряда от 12.30-16.00 ч.

                                                            петък от 08.00-12.00 ч.

Акушеро-гинекологичен кабинет

Д-р Татяна Габровска             вторник до петък от 08.00-12.00ч.

Д-р Добрин Иванов                         вторник от 14.00-16.00ч.

Д-р Златко Кироваков                      понеделник от 08.30-14.00ч.

                                                            сряда, петък от 14.30-17.00ч.

Д-р Йорданка Кирова-Карева         понеделник от 14.00-16.30 ч.

                                                            четвъртък от 14.00-16.30 ч.

                                               

Неврологичен кабинет

Д-р Емил Костов                 понеделник до петък от 08.00-17.00ч.

Д-р Ирена Цанкова-Андонова        вторник, четвъртък от 13.30-15.30ч.

Педиатричен кабинет

Д-р Слава Коларова               понеделник от 11.00-16.00ч.

                                          сряда, петък от 14.00-16.00ч.

Д-р Вергиния Дерменджиева      вторник, четвъртък  от 08.00-13.00ч.

Д-р Стилияна Томова                       вторник, четвъртък  от 14.00-16.00ч.

Ендокринологичен кабинет

Д-р Женя Караилиева-Георгиева    вторник, четвъртък от 13.00-17.00ч.

Хематологичен кабинет

Д-р Димо Рибов                  понеделник, сряда, петък от 14.00-17.00ч.

Д-р Станислава Панайотова            понеделник, вторник, четвъртък от 08.00-12.30 ч.


Нефрологичен кабинет

Д-р Светла Стамова               понеделник до петък  от 08.00-12.00ч.

 

Ревматологичен кабинет

Д-р Мария Недкова                          понеделник, сряда  от 14.00-18.00ч.

Д-р Румяна Христова                       вторник, четвъртък  от 14.00-18.00ч.

 

 Медицински център "Св. Николай Чудотворец" преглежда безплатно пациенти на 62-ма общопрактикуващи лекари извън работното им време.

Това е от 20 ч. вечерта до 8 ч. сутринта, в събота и неделя, и в дни, обявени за официални празници.

Заплаща се потребителска такса, като лицата, освободени от такса в предвидените от закона случаи не я заплащат (деца, военноинвалиди, социално-слаби и др.).

Съгласно закона, лекарите в дежурния кабинет нямат правомощия по издаване на медицински документи за насочване на пациентите към други специалисти за консултативни прегледи, за извършване на медико-диагностични и други изследвания.

 

Вижте дали Вашето джипи е в този списък. Ако не е, попитайте го къде да търсите медицинска помощ в извън работното му време!

 

 

СПИСЪК НА ОПЛ СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С МЦ”СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” ЗА ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ

 

 1. Д-р Алексиева,Христина (ж.к.Славейков)                       
 2. Д-р Андреева,Таня (ж.к.Бр.Миладинови)             
 3. Д-р Боева,Диана (ж.к.Славейков)                        
 4. Д-р Вангелова,Соня  (ж.к.Зорница)                       
 5. Д-р Гаврилова,Снежанка(ж.к.Възраждане)          
 6. Д-р Ганчева,Красимира  (ж.к.Лазур)                     
 7. Д-р Георгиев,Петко(с.Дебелт)                                            
 8. Д-р Георгиева,Диана  (ж.к.Зорница)                  
 9. Д-р Георгиева,Красимира(гр.Средец)                   
 10. Д-р Гичева,Николина(кв.Сарафово)                     
 11. Д-р Градинаров,Бончо(гр.Созопол)                       
 12. Д-р Григорова,Дора(гр.Бургас)                                          
 13. Д-р Дамбова,Мариана (ж.к.Лазур,кв.Г.Езерово)              
 14. Д-р Денчева,Димка (ж.к.Зорница)             
 15. Д-р Дерменджиева,Валерия(гр.Средец)    
 16. Д-р Димитрова,Мария (ж.к.Зорница)       
 17. Д-р Димитрова,Радка (ж.к.Зорница)        
 18. Д-р Дралчева,Ивелина (ж.к.Зорница)      
 19. Д-р Дънкова,Радослава (ж.к.Лазур)           
 20. Д-р Дюлгерова,Албена(гр.Черноморец)   
 21. Д-р Жечева,Ваня (ж.к.Лазур)                                  
 22. Д-р Здравкова,Дора(кв.Черно море)                                  
 23. Д-р Иванов,Димитър(с.Зидарово)                         
 24. Д-р Иванова,Даринка (ж.к.Славейков)    
 25. Д-р Иванова,Цонка (ж.к.Лазур)                
 26. Д-р Йорданова,Йовка(ж.к.Лазур)             
 27. Д-р Кавукджиян,Мария(ж.к.Лазур)           
 28. Д-р Кенолова,Росица (ж.к.Славейков)     
 29. Д-р Компанска,Яна (ж.к.Славейков)        
 30. Д-р Костова,Виолета(ж.к.Лазур)                
 31. Д-р Крачков,Димитър  (ж.к.Зорница)       
 32. Д-р Марангозова,Марияна(кв.Сарафово)             
 33. Д-р Маркова,Йонка  (ж.к.Славейков)       
 34. Д-р Медаров,Велимир (ж.к.Славейков)   
 35. Д-р Мелконян,Жираир(кв.Ветрен )                       
 36. Д-р Мигарова,Миглена (ж.к.Славейков)  
 37. Д-р Милкинов,Кольо (ж.к.Зорница)          
 38. Д-р Миразчийска,Ирена (ж.к.Славейков)
 39. Д-р Неделчева,Ирина (ж.к.Зорница)         
 40. Д-р Николова,Златина(с.Рудник)                          
 41. Д-р Нончева,Елиана  (ж.к.Зорница)          
 42. Д-р Нохчева,Невена  (ж.к.Зорница)         
 43. Д-р Памукчийски,Христо(с.Брястовец)    
 44. Д-р Панайотов,Пламен (ж.к.Бр.Миладинови)
 45. Д-р Панекова,Росица (ж.к.Зорница)          
 46. Д-р Петров,Георги(с.Равнец)                                 
 47. Д-р Петров,Цеко  (ж.к.Бр.Миладинови)     
 48. Д-р Попова,Нина (ж.к.Зорница)                   
 49. Д-р Рачева,Мариана (ж.к.Славейков)           
 50. Д-р Робева,Даниела (ж.к.Бр.Миладинови)
 51. Д-р Русева,Веселина(с.Ахелой)                               
 52. Д-р Спиридонова,Елена(ж.к.Славейков)    
 53. Д-р Стойчева,Райна(ж.к.Зорница)               
 54. Д-р Стоянов,Галин(кв.Черно море)                         
 55. Д-р Стоянова,Мара(гр.Средец)                                
 56. Д-р Танева,Антония(гр.Средец)                  
 57. Д-р Тодоров,Димитър (ж.к.Лазур)              
 58. Д-р Христов,Михаил  (ж.к.Зорница)                       
 59. Д-р Христова,Пламена (ж.к.Зорница)         
 60. Д-р Чавдарова,Надежда (ж.к.Славейков)   
 61. Д-р Чепилева,Милена  (ж.к.Славейков)      
 62. Д-р Чиликова,Диана (ж.к.Бр.Миладинови)