Структура

Отделение по хемодиализа

Специалисти в отделението:

 • Д-р ПЕТЯ КИРОВА КУПЕНОВА-ТОНЕВА
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност:
 • Д-р АНА ЕНЧЕВА ИНДЖОВА
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: СПЕШНА МЕДИЦИНА
 • Д-р КОСТАДИНКА АСЕНОВА ПОПОВА-ТОДОРОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност:

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение Д-р Петя Купенова

Лекарски кабинет
Старша мед.сестра Радостина Иванова
Медицински сестри
Медицински секретар
І зала
ІІІ зала
ХБН кабинет
894-880

894-973
894-816
894-814
894-815
894-875
894-939
894-877