Структура

Отделение по кожни и венерически болести

Отделението по кожни и венерически болести приема пациенти само по планов прием.
Необходимите документи за приемане на болни са направление за хоспитализация №7.

Специалисти в отделението:
  • Д-Р СИЛВИЯ ГОРАНОВА
   длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
   специалност: КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
  • Д-Р КРЪСТЮ БОЙЧЕВ
   длъжност: ЛЕКАР
   специалност: КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
  • Д-Р ГАБРИЕЛА БРАНИМИРОВА ИЛИЕВА
   длъжност: ЛЕКАР
   специалност: СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ                                                                                           
  • МАРИНА МИТЕВА
   длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ОТДЕЛЕНИЕТО: 056 894 883