Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Новини

 • Ремонтираха мрачното фоайе пред Родилно отделение

  20.04.2011 00:00 | сряда

  Мрачното фоайе пред Родилното отделение на Бургаската болница вече остана в миналото. Със средства на строителната програма на МБАЛ- Бургас мястото, където се изписват новородените - в централното фоайе на Хирургическия корпус, вече грее с нови, свежи цветове. 

 • Изписаха най-голямото бебе с дрешки за шестмесечно

  13.04.2011 00:00 | сряда

 • СЪОБЩЕНИЕ

  19.03.2011 00:00 | събота

  „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД, на основание чл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при “МБАЛ-Бургас”АД.”, че оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 19.04.2011 г. (вторник), от 11:00 часа, в административния корпус на „МБАЛ – Бургас” АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, ет.1.  

Първа  Предишна 57 58 59 60