Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на инсталация за обезвреждане на болнични отпадъци в „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД и обучение на персонала за работа с него“

16 ное 2016 09:53

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2016-0014

Срок : четвъртък, 17 ноември 2016 09:53 - сряда, 16 ноември 2016 09:54

Електронна преписка