Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на 4 бр. фабрично нови диализни апарати за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД.”

13 дек 2016 11:05

Дата на публикуване:

Номер : ID 9059870

Срок : вторник, 13 декември 2016 11:07 - сряда, 21 декември 2016 11:07

Електронна преписка