Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

Спешни случаи:
112

„ИЗПИРАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРАЙНО ФИКСИРАНИ ПЕТНА, ГЛАДЕНЕ, ИЗКЪРПВАНЕ И СОРТИРАНЕ НА БОЛНИЧНО И ОПЕРАЦИОННО БЕЛЬО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО НА ПЕРСОНАЛА НА «УМБАЛ - БУРГАС” АД.”

19 апр 2017 10:53

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2017-0002

Срок : сряда, 19 април 2017 10:53 - сряда, 31 май 2017 10:54

Електронна преписка

 • Номер : 00301-2017-0002_1616
  петък, 28 април 2017 09:05
  Документация

 • Номер : 00301-2017-0002_1617
  петък, 28 април 2017 09:05
  Образци

 • Номер : 00301-2017-0002_1611
  петък, 28 април 2017 10:37
  Обявление

 • Номер : 00301-2017-0002_1612
  петък, 28 април 2017 10:37
  Решение

 • Номер : 00301-2017-0002_1650
  петък, 09 юни 2017 16:25

  Протокол

 • Номер : 00301-2017-0002_1651
  петък, 09 юни 2017 16:25
  Доклад

 • Номер : 00301-2017-0002_1652
  петък, 09 юни 2017 16:26

  Решение