Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Закупуване на течни горива за МПС, собственост на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас” АД, чрез карти за безналично плащане”

14 юли 2017 12:27

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2017-003

Срок : петък, 14 юли 2017 12:27 -

Електронна преписка