Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене, изкърпване и сортиране на болнично, операционно бельо и работно облекло на персонала на «УМБАЛ - Бургас” АД.”,

20 юли 2017 14:19

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2017-004

Срок : петък, 21 юли 2017 14:19 - понеделник, 28 август 2017 14:19

Електронна преписка