Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране или обезвреждане в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на „УМБАЛ – Бургас” АД.”

21 юли 2017 10:46

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2017-005

Срок : понеделник, 24 юли 2017 10:46 - сряда, 16 август 2017 10:46

Електронна преписка