Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от сградния фонд на „УМБАЛ – БУРГАС” АД, за нуждите на онкологичен център

30 окт 2017 14:22

Дата на публикуване:

Номер : 0

Срок : понеделник, 30 октомври 2017 14:22 - понеделник, 13 ноември 2017 14:22

Електронна преписка