Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Закупуване на лични предпазни средства за заетите лица, по Проект BG05M9OP001-1.008-1941 „По-безопасен труд в УМБАЛ-Бургас АД”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура "Добри и безопасни условия на труд“.

22 дек 2017 09:08

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2017-0009

Срок : петък, 22 декември 2017 09:08 - четвъртък, 18 януари 2018 09:08

Електронна преписка