Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Доставка на лекарствени продукти /съгласно спецификация/ за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД”

29 май 2018 10:29

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2018-0005

Срок : вторник, 29 май 2018 10:29 - вторник, 29 май 2018 10:31

Електронна преписка