Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Доставка на фин млечен шоколад за нуждите на Отделение по трансфузионна хематология при “УМБАЛ – Бургас” АД”.

04 юни 2018 09:46

Дата на публикуване:

Номер : 8

Срок : понеделник, 04 юни 2018 09:53 - четвъртък, 14 юни 2018 09:54

Електронна преписка