Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

“Периодична доставка на хигиенни материали за нуждите на “УМБАЛ – Бургас” АД”.

26 юли 2018 10:04

Дата на публикуване:

Номер : 10

Срок : четвъртък, 26 юли 2018 10:03 - петък, 03 август 2018 16:30

Електронна преписка