Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Услуги по сервизно обслужване и ремонт, включително доставка на резервни части, материали и консумативи на служебните автомобили на „Университетскае многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД”

09 окт 2018 12:08

Дата на публикуване:

Номер : 11

Срок : вторник, 09 октомври 2018 12:07 - сряда, 17 октомври 2018 16:30

Електронна преписка