Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по хемодиализа при „УМБАЛ – БУРГАС” АД”.

30 окт 2018 13:00

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2018-0009

Срок : понеделник, 29 октомври 2018 16:30 - сряда, 21 ноември 2018 16:30

ЕЕДОП

еедоп

Електронна преписка

 • Номер : 00301-2018-0009_2647
  вторник, 30 октомври 2018 14:23
  Обявление

 • Номер : 00301-2018-0009_2648
  вторник, 30 октомври 2018 14:23
  Решение

 • Номер : 00301-2018-0009_2649
  вторник, 30 октомври 2018 14:24
  Документация

 • Номер : 00301-2018-0009_2650
  вторник, 30 октомври 2018 14:24
  Образци

 • Номер : 00301-2018-0009_2651
  вторник, 30 октомври 2018 14:24
  Проект на договор

 • Номер : 00301-2018-0009_2655
  понеделник, 05 ноември 2018 14:46
  еЕДОП