Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи съвместими за работа с анализатор Cell – Din 3700, за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД”

06 ное 2018 11:02

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2018-0011

Срок : вторник, 06 ноември 2018 11:01 - петък, 14 декември 2018 11:01

espd-request

ЕЕДОП

Електронна преписка