Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

„Избор на изпълнител за извършване на архитектурно заснемане, технически обследвания и издаване на технически паспорти на сградния фонд на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД“.

31 май 2019 09:41

Дата на публикуване:

Номер : 00301-2019-0005

Срок : петък, 31 май 2019 09:41 - вторник, 25 юни 2019 16:30

espod-request_pass.pdf

espod-request_pass.xml

Електронна преписка